Itä-Suomen yliopiston yt-kierteen tulos: "Teemme 400 tuntia palkatonta ylityötä vuodessa"

Itä-Suomen yliopiston opettajat ja tutkijat tekevät vuodessa noin 400 tuntia palkatonta ylityötä, kerrotaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöstä. Pääluottamusmies Antero Puhakka sanoo, että Suomessa on nyt historian ehkä kaikkein koulutus- ja tutkimusvihamielisin hallitus. Itä-Suomen yliopisto puolestaan lupailee työntekijöilleen aiempaa valoisampaa tulevaisuutta.

Kotimaa
Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus.
Esa Huuhko / Yle

Itä-Suomen yliopistossa on käyty sen vajaan kuuden vuoden historiansa aikana jo kuudet yhteistoimintaneuvottelut. Tuona aikana henkilöstö on vähentynyt noin kolmella sadalla.

Viimeisimpien neuvottelujen tuloksena irtisanottiin 24 työntekijää. Heidän työsopimuksensa päättyvät vuodenvaihteessa.

Työntekijöiden mukaan irtisanomiset näkyvät työmäärään lisääntymisenä.

– Opettajien ja tutkijoiden työajat venyvät poskettoman pitkiksi. Viimeisimmät tilastot osoittavat, että teemme käytännössä noin 400 tuntia palkatonta ylityötä vuodessa, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO:n pääluottamusmies Antero Puhakka toteaa.

– Viiden prosentin työajan nosto tarkoittaisi meille 300 tunnin vähennystä, Puhakka naurahtaa.

Puhakan mukaan julkisuudessa on keskitytty vain irtisanomisiin eikä ole ymmärretty, että henkilöstön määrä on vähentynyt näin paljon. Tilanne on Puhakan mukaan sama kaikissa Suomen yliopistoissa.

Ongelmana hän näkee myös maan hallituksen linjaukset koulutuksen rahoittamiseen.

– Meillä on tällä hetkellä historian saatossa ehkä kaikkein koulutus- ja tutkimusvihamielisin maan hallitus, Puhakka sanoo.

Rehtori uskoo tulevaisuuteen

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

– Vaikka rahaa on yliopistoltakin nyt lähdössä aika merkittäviä määriä, ei tässä tarvitse nyt mitään paniikkinappulaa painaa. Löydämme kyllä keinot selviytyä, Mönkkönen vakuuttaa.

Ei tässä tarvitse nyt mitään paniikkinappulaa painaa.

Jukka Mönkkönen

Itä-Suomen yliopisto perustettiin vuonna 2010 ja tuolloin sen työntekijämäärä oli noin 2 800. Vuonna 2015 yliopistolla työskentelee noin 300 henkilöä vähemmän. Tämä johtuu rehtorin mukaan rakenteiden muutoksista.

– Siinä on nähtävissä selvästi tämän yliopistofuusion vaikutukset. Eli kun kaksi organisaatiota laitettiin yhteen, niin siinähän on päällekkäistä työtä tai toimintoja. Niitä on pystytty karsimaan.

– Jos katsotaan opetus- ja tutkimushenkilöstön määrää, niin se on noussut tässä 5 – 6 vuoden aikana. Hallinto- ja tukihenkilöstön määrä on laskenut, summaa Mönkkönen.

Huoli perusluonnontieteistä

Yliopiston tiedekunnista eniten oppilaita ja työntekijöitä on vähentynyt luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Rehtorin mukaan yhtenä ongelmana on ollut tutkimusrahoituksen saaminen.

– Meillä on erityisesti perusluonnontieteissä edelleen niin sanottua vetovoimaongelmaa. Se on kaikissa yliopistoissa tyypillinen ilmiö. Perusluonnontieteet eivät sillä tavalla kiinnosta nuoria tänä päivänä kuin ne ovat aiemmin kiinnostaneet. Opiskelijoita ei saada ja siellä keskeyttämisprosentti on korkea.

– Nyt näyttää onneksi siltä, että käänne parempaan on myös sillä alueella tapahtunut ja tämä vuosi on selvästi edellisvuosia parempi, Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen arvioi.