Satamaoperaattorille sakkoja työehtosopimuksen rikkomisesta

Kotkan satamassa työskennelleeseen mieheen sovellettiin kuorma-autoalan työehtosopimusta. Sakkoja ja oikeudenkäyntikuluja yhtiö joutuu korvaamaan yli 10 000 euroa.

työehtosopimukset

Työtuomioistuin on tuominnut satamaoperaattori Balsteven hyvityssakkoihin työehtosopimuksen rikkomisesta. Yhtiö oli soveltanut Kotkan Mussalon satamassa työskennelleeseen mieheen virheellisesti kuorma-autoalan työehtosopimusta eikä satama-alan sopimusta. Lisäksi miehen työajat olivat epäsäännöllisiä eikä lisiä oltu maksettu asianmukaisesti.

Kaksi vuotta sitten irtisanotulle miehelle ei myöskään oltu maksettu kahden viikon irtisanomisajan palkkaa eikä irtisanomisesta käyty paikallisia sopeuttamisneuvotteluja.

Yhtiön mielestä kuorma-autoalan sopimusta oli syytä noudattaa, koska mies työskenteli kuorma-auton kuljettajana ja oli nimenomaisesti kieltäytynyt ahtaustyöstä useamman kerran. Lisäksi yhtiö tulkitsi miehen olleen osa-aikainen työntekijä.

Hyvityssakkoa yhtiö joutuu maksamaan AKT:lle 3 000 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja lähes 10 000 euroa.