Huumeiden käyttö nelinkertaistunut 20 vuodessa – aikuisista joka viides kertoo kokeilleensa

Lähes neljä kymmenestä 25–34-vuotiaasta kertoo kokeilleensa jotain huumetta. THL:n julkistaman huumekyselyn mukaan viime vuosina selvimmin on lisääntynyt kannabiksen ja ekstaasin käyttö. Niitä alle 35-vuotiaat käyttävät Suomessa enemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin.

terveys
Kannabista nuoren miehen kämmenessä.
AFP

Suomen aikuisista 20 prosenttia on kokeillut ainakin kerran elämässään jotain laitonta huumausainetta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen juuri julkistama vuoden 2014 huumekysely.

Huumeiden käyttö on runsaassa kahdessakymmenessä vuodessa nelinkertaistunut Suomessa. Tavallisinta käyttö on 25–34-vuotiailla nuorilla aikuisilla, joista lähes 40 prosenttia oli huumekyselyn mukaan joskus kokeillut huumeita.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana on huumeita käyttänyt kertomansa mukaan kuusi prosenttia ja viimeksi kuluneen kuukauden aikana kaksi prosenttia väestöstä.

Vuoden 2014 huumekyselyyn vastasi 3 485 15–69-vuotiasta suomalaista. Kysely on toistettu samankaltaisena muutaman vuoden välein vuodesta 1992 lähtien.

Heroiinin suosio yhä vähäinen

Kyselyn mukaan selvimmin on lisääntynyt viimeisen neljän vuoden aikana kannabiksen ja ekstaasin käyttö. Alle 35-vuotiaat käyttävät näitä huumeita enemmän kuin Euroopan maissa keskimäärin.

Kokaiinin käyttö on sitä vastoin Suomessa edelleen monia muita Euroopan maita harvinaisempaa. Heroiinin käyttö on pysynyt vähäisenä.

Kaikkien uusien muuntohuumeiden esiintyvyys jäi tutkimuksessa alle yhden prosentin.

THL toteaa, että ilokaasun taannoinen avoin markkinointi ja medianäkyvyys saivat nuoret kiinnostumaan siitä. Nuorista aikuisista viisi prosenttia ilmoitti kokeilleensa ilokaasua.

Humalajuominen ja tupakointi arveluttavat – kannabiksessa ei nähdä riskejä

Suomalaisten suhtautuminen humalajuomiseen ja tupakointiin on muuttunut yhä kriittisemmäksi, kun taas käsitykset kannabiksen riskeistä ovat lieventyneet merkittävästi. Aikaisempaa useampi suomalainen tekee eron kannabiksen ja muiden huumeiden välille.

Nuoret aikuiset pitävät viikoittaisen humalajuomisen riskejä jo säännöllistä kannabiksen käyttöä suurempina. Sitä vastoin heroiinin kokeiluun suhtaudutaan edelleen hyvin kriittisesti.

Vuonna 2014 puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kannabiksen kokeiluun 1–2 kertaa sisältyy korkeintaan vähäinen terveydellinen tai muu riski. Selvä enemmistö (73 %) kansalaisista oli kuitenkin kannabiksen käytön sallimista vastaan.

Mielikuva vähäisestä riskistä saattaa laskea kokeilukynnystä ja ennakoida jatkuvamman käytön ja siihen liittyvien haittojen yleistymistä.

– Tämä asettaa haasteita esimerkiksi kouluissa tehtävälle ehkäisevälle työlle, toteaa THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen.

Runsas kannabiksen käyttö altistaa muun muassa ahdistuneisuudelle ja masennukselle ja on erityisen haitallista nuorille, todetaan THL:n tutkimuskatsauksessa.