1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Vuorotteluvapaa sai armonaikaa, mutta ehtoja kiristetään

Nyt pohditaan kasvatetaanko vuorottelijan työhistoriavaadetta vai pienennetäänkö korvausta – vai onko syytä laittaa vapaalle jäännin ehdoksi jokin hyväksyttäväksi katsottu syy.

Kuva: Sami Tammi / Yle

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) ilmoitti tänään, että vuorotteluvapaata ei olla aiemmista uhkakuvista huolimatta aikeissa lakkauttaa kokonaan, vaan siihen on tulossa tiukentavia ehtoja.

– Vuorottelukorvaukseen on hallitusneuvotteluissa sovittu 50 miljoonan euron vuosittainen säästö. Säästöjen on kaavailtu alkavan jo vuonna 2016,  kertoo työministerin erityisavustaja Sakari Puisto.

Tämä summa leikataan 90 miljoonan euron suuruisesta nykytasosta. Mittakaavasta voi päätellä, että vuorotteluvapaan ehdot tulevat tiukentumaan huomattavasti. Lopulliset ehdot eivät vielä ole selvillä.

Sakari Puiston mukaan hallitus suhtautuu yleensäkin kriittisesti tukijärjestelmiin, jotka ohjaavat pitkäaikaisiin poissaoloihin työmarkkinoilta.

Vuorotteluvapaan perusteet ja korvaustaso puntarissa

– Asiaa tarkastellaan nyt kolmelta kannalta. Tarkastelussa on vuorotteluvapaan muuttaminen syyperusteiseksi, työhistoriaehdon muuttaminen ja korvaustaso, tarkentaa Puisto.

Tällä hetkellä vuorotteluvapaan edellytyksenä oleva työhistoriavaatimus on 16 vuotta.

Vuorottelukorvauksen täysi määrä on nykyisin 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilö olisi oikeutettu työttömänä ollessaan. Vähintään 25 vuoden työhistorialla vuorottelukorvaus nousee 80 prosenttiin. Työttömyyspäivärahasta poiketen vuorotteluvapaakorvausta laskettaessa ei kuitenkaan lapsikorotuksia tai korotettuja ansio-osia ole huomioitu.

Tähän asti vapaan on saanut käyttää haluamallaan tavalla. Vuorotteluvapaajärjestelmän yhtenä tavoitteena on ollut edistää työssä jaksamista, ja moni onkin käyttänyt vuorotteluvapaata työuupumuksesta tai suurista elämänkriiseistä toipumiseen. Vuorotteluvapaata on tyypillisesti käytetty myös omaishoitajana toimimiseen, pikkukoululaisten koulutaipaleen alun tukemiseen tai opiskeluun.

Jo syksyllä 2013 vuorotteluvapaan syyt olivat tapetilla: tuolloin esitettiin, että vuorotteluvapaata voisi saada ainoastaan jos vapaan syynä on jollakin tavalla hyödyllisten tehtävien hoitaminen vapaalla. Silloin tällaisiksi hyväksyttäväksi syiksi nousivat esimerkiksi opiskelu tai hoivaa tarvitsevan läheisen auttaminen.

Vuorotteluvapaan ehtojen tiukentamisesta annetaan hallituksen esitys lähiviikkoina.