Halutaanko meille turvapaikanhakijoita vai ei – tässä kuntasi päättäjien kanta

Yle Uutiset teki Manner-Suomen kattavan kyselyn kuntapäättäjille, miten kunnassa suhtaudutaan ajatukseen mahdollisesta turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksesta. Voidaanko kuntaan ottaa turvapaikanhakijoita vai ei. Tässä Lapin kuntapäättäjien vastaukset sensuroimattomina.

Sápmi
Oulun vastaanottokeskus on tupaten täynnä turvapaikanhakijoita
Hannu Karjalainen / Yle

Valtaosassa Lapin kunnista vastaajana on kunnanjohtaja eli vastaus on kunnan virallinen kanta. Joistakin kunnista on saatu myös valtuuston puheenjohtajan näkemys eli kunnasta on kaksi vastaajaa.

Kysymykset

1. Turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on viime kuukausina kasvanut merkittävästi. Jos kuntaanne ehdotettaisiin uutta vastaanottokeskusta, miten suhtautuisit ehdotukseen?

2. Perustele vastausta.

3. Olisiko kunnassanne tällä hetkellä sopivia tiloja tarjolla vastaanottokeskukselle?

Enontekiö, Mauri Koskela, kunnanjohtaja

1.Kielteisesti

2. Periaatetasolla auttamisen tulee tapahtua lähtömaassa. Vastaanottokeskus toisi haasteita mukanaan sekä yksilötasolla pakolaisille että yhteisötasolla kunnassa. Olosuhteet ovat myös Lapissa liian vaativat ilman erityisjärjestelyjä.

3. Lakkautettu koulu.

Inari, Anu Avaskari, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

1. Myönteisesti

2. Inarissa ei ole käsitelty asiaa. Mikäli Inariin ehdotettaisiin uutta vastaanottokeskusta, asia käsiteltäisiin eri toimielimissä.

3. Ei

Inari, Jyrki Hyttinen, kunnanjohtaja

1. Myönteisesti

2. Ei tarkempaa vastausta

3. Mahdollisesti

Kemi, Matti Päkkilä, kunnanjohtaja

1. Myönteisesti

2. Hädässä olevia ihmisiä pitää auttaa.

3. Toimitila- ja vuokra-asuntopuolella on tyhjiä tiloja.

Kemijärvi, Atte Rantanen, kunnanjohtaja

1. En osaa sanoa

2. Ei tarkempaa vastausta

3. Kyllä

Kemijärvi, Heikki Nivala, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

1. Myönteisesti

2. Kaikkien on kannettava vastuu ihmisistä, jotka todella apua tarvitsevat. Turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyyn on varattava riittävät resurssit ja käsittelyajat on oltava kohtuulliset.

3. Sekä perhe- että yhteismajoitustiloja on käytettävissä.

Keminmaa, Teemu Alatalo, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

1. Kielteisesti

2. Tällä hetkellä osa turvapaikanhakijoista ei ole tulossa Suomeen oikeilla perusteilla. Mikäli turvapaikan hakijoissa on lapsia/äitejä on näihin suhtauduttava hyväksyttävästi mutta koska osa hakijoista on keski-ikäisiä miehiä herää kysymys miksi he eivät ole puolustamassa / jälleenrakentamassa kotimaataan.

3. Ei

Kittilä, Inkeri Yritys, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

1. Myönteisesti

2. Tässä asiassa on kysymys globaalivastuusta. Iso vastuu on valtiolla. Jos maan hallitus katsoo, että turvapaikanhakijoita otetaan vastaan sopiva määrä, niin Kittilä kuntana voi olla jakamassa tätä vastuuta sillä edellytyksellä, että valtion tuki on riittävä, jotta Kittilä voi tarjota turvapaikanhakijoille inhimilliset olot kunnassamme. Kunta toteuttaa paikallistasolla sitä hyvintointivaltiota, mitä Suomi on. Historiassa on ajanjaksoja, jolloin myös suomalaisia on autettu. Kysymyshän on hädänalaisten ihmisten auttamisesta. Ihmisarvo on jakamaton asia.

3. Ihmismäärien koosta riippuu, minkälaisia tiloja olisi mahdollista tarjota tällä hetkellä kunnassamme. Valtion riittävä taloudellinen tuki on tärkeä tilojen järjestämisessä.

Kolari, Antti Määttä, kunnanjohtaja

1. Myönteisesti.

2. Ei tarkempaa vastausta

3. Mahdollisesti

Kolari, Esa Nordberg, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

1. Myönteisesti

2. Hädässä olevia ihmisiä tulee auttaa

3. Mahdollisesti. Riippuu paljonko turvapaikanhakijoita olisi tulossa. Uskon tilat löytyvän muutamalle kymmenelle ihmiselle.

Muonio, Sirpa Hartojoki, kunnanjohtaja

1. En osaa sanoa

2. Ei tarkempaa vastausta

3. Mahdollisesti

Pelkosenniemi, Pertti Severinkangas, kunnanjohtaja

1. Myönteisesti

2. Pakolaisten määrä jatkaa kasvuaan ja kaikkia tarvitaan asian ratkaisemiseksi. Myös mahdolliset työpaikat kiinnostavat.

3. Mahdollisesti. Kiinteistöjä emme ole kartoittaneet vielä, minimihän on 150 paikkaa, tosin se voi jakautua useamman kunnan kesken.

Pello, Sami Baas, kunnanjohtaja

1. En osaa sanoa.

2. Asiaa ei ole valmisteltu, kaikkia faktoja ei ole selvitetty.

3. Ei. Päätimme aiemmin, että emme ota kiintiöpakolaisia, koska meillä ei ole henkilöresursseja eikä kunnalla sopivia tiloja.

Posio, Martti Varanka, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

1. En osaa sanoa.

2. Asiaa ei ole mietitty kunnassa.

3. Mahdollisesti. Tyhjillään oleva koulu voisi käydä, jos se soveltuu vastaanottokeskukseksi.

Salla, Erkki Parkkinen, kunnanjohtaja

1. Myönteisesti

2. Lähtökohtaisesti myönteinen suhtautuminen. Täytyy ratkaista kuitenkin ensin tilojen soveltuvuus ja muutosinvestointien korvaaminen kunnalle. Toiseksi kustannusten kattaminen toiminnasta.

3. Mahdollisesti. Iso koulukeskus ja muitakin.

Savukoski, Antti Mulari, kunnanjohtaja

1. En osaa sanoa.

2. Meillä ei ole keskusteltu asiasta kunnan toimielimissä. Tässä vaiheessa asiasta ei ole siis olemassa olevaa linjausta.

3. Ei. Ympärivuotisen pakolaiskeskuksen perustaminen on juurikin sopivien tilojen puutteen takia vaikeaa Savukoskelle. Kaikki riippuu tietenkin pakolaisten määrästä ja siitä tarvitsisivatko he kenties erityisjärjestelyjä muun muassa esteettömään liikkumiseen liittyen.

Sodankylä, Viljo Pesonen, kunnanjohtaja

1. Kielteisesti

2. Ei ole tarjolla tiloja.

3. Ei

Sodankylä, Elsi Poikela, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

1. Kielteisesti

2. Kunnassamme ei ole valmiuksia ainakaan vielä vastaanottaa turvapaikanhakijoita. Sosiaaliset ja taloudelliset mahdollisuudet eivät mielestäni täytä vaatimuksia vastaanottokeskukselle.

3. Ei

Ranua, Sirpa Hakala, kunnanjohtaja

1. Myönteisesti

2. Periaatteessa myönteisesti. Kunnassa ei ole käyty kuitenkaan keskustelua asiasta, eikä miltään taholta ole tullut ehdotuksia asian suhteen.

3. Ei. Kunnalla ei ole tyhjillään olevia isompia tiloja, toki yksittäisiä asuntoja on tyhjillään ympäri kuntaa.

Rovaniemi, Esko Lotvonen, kunnanjohtaja

1. En osaa sanoa

2. Kyse on erityisesti kustannusriskistä jo muutenkin vaikeassa talouden tilanteessa.

3. Kyllä. Vajaa-asutuissa kerrostaloissa ja tyhjissä koulurakennuksissa.

Simo, Vivi Marttila, kunnanjohtaja

1. Myönteisesti

2. Varovaisen myönteisesti. Kunnassa ei ole asiaa linjattu. Inhimillinen näkökulma velvoittaa luonnollisesti selvittämään mahdollisuudet. Kunnalle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset arveluttavat.

3. Mahdollisesti. Tyhjiä kyläkouluja ja rivitaloja, joiden soveltuvuutta vastaanottokeskukseksi ei ole tarkasteltu.

Tervola, Mika Simoska, kunnanjohtaja

1. En osaa sanoa.

2. Tyhjiä asuntoja yms. löytyy. Mistä löytyy osaava henkilökunta ja riittääkö meidän osaamisemme palvelujen järjestämiseen ? Miten turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen suhtauduttaisiin? Nämä asiat täytyy selvittää ensin

3. Kyllä. Muutamia vuokra-asuntoja vapaana, muutama kyläkoulu

Tornio, Timo Nousiainen, kaupunginjohtaja

1. Myönteisesti

2. Tornioon avattiin juuri uusi 200 henkilön turvapaikkakeskus ja suhtaudun siihen myönteisesti. Turvapaikkakeskuksella on aluetalouteen positiivinen vaikutus ja se lisää työpaikkoja. Lisäksi turvapaikkakeskus nostaa kunnan väestömäärää.

3. Mahdollisesti. Peräpohjolan opistosta saatiin 200-paikkainen vastaanottokeskus, myös mahdollisia muita tiloja kunnasta löytyy.

Tornio, Katri Kulmuni, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

1. Myönteisesti

2. Tornioon on elokuussa avattu vastaanottokeskus, jota kommentoin vastauksessani. Tornio kantaa kansainvälisen vastuunsa. Toisen keskuksen avaaminen ei liene mahdollista.

3. Kyllä. Kaupungilla on tyhijä tiloja. Heikon taloustilanteen johdosta on helpotus, jos kunta pääsisi niistä erilleen tai saisi vuokrattua eteenpäin.

Utsjoki, Aulis Nordberg, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

1. Myönteisesti.

2. Asukaslisä ei tekisi pahaa näin pienessä kunnassa

3. Ei kunnalla. Yksityistiloihin en ota kantaa. Kunnassa on asuntopula.

Ylitornio, Tapani Melaluoto, kunnanjohtaja

1. Myönteisesti

2. Ei tarkempaa vastausta

3. Kyllä

Korjattu 17.49. Kemin Matti Päkkilän kohdalle oli livahtanut toisen päättäjän kommentti.