1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Taantuma vaivaa liike-elämää – yritykset panostavat silti markkinointiin

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suuryritykset panostavat taantumasta huolimatta vähintään entiseen tahtiin markkinointiin. Yli kaksi kolmasosaa yrityksistä joko kasvattaa tai pitää budjetit ennallaan vuonna 2016. Taustalla on markkinoinnin painopisteen muuttuminen perinteisestä mainostamisesta omiin mainoskanaviin ja asiakastiedon keräämiseen.

Talous
Viking xprs
Viking Line

Markkinointipiireissä puhaltaa muutoksen puhuri ja lujaa. Perinteisiin lehti- ja televisiomainoksiin ei uskota entiseen tapaan, vaan panostukset laitetaan uuteen tekniikkaan.

Yksi esimerkki tästä on Viking Linen viime viikolla esittelemä uusi mobiilisovellus. Sovellusta voi käyttää myös risteilyn aikana, sillä se toimii laivojen sisäisissä verkoissa.

Sovellukseen voi tallettaa ostoslistan, luoda itselleen ohjelmakalenterin ja käyttää asiakkaille yhteistä deittipalvelua. Aivan hyvää hyvyyttään yhtiö ei ole sovellusta älypuhelimiin luonut.

Sovellus kerää tietoja myös asiakkaistaan, joita yhtiö käyttää myöhemmässä markkinoinnissa hyödykseen. Myös muut yritykset panostavat samanlaiseen markkinointiin.

Asiakkuusmarkkinointiliiton ja markkinointiyritys Avauksen yhdessä tekemästä kyselytutkimuksesta selviää, että yhtiöt panostavat markkinointiin. Hieman alle kolmasosa on lisäämässä markkinointibudjettiaan ensi vuodelle ja kaksi viidesosaa pitää budjetit ennallaan.

Yrityksistä 85 prosenttia aikoo satsata omiin digitaalisiin kanaviin enemmän kuin kuluvana vuonna. Kyselyyn osallistui 113 yritystä, joista useampi kuin seitsemän kymmenestä ylitti pk-yritykselle määritellyn 50 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon.

"Yritykset eivät karsi markkinoinnista" -grafiikka.
Avausmarketing Innovations Asiakkuusmarkkinointiliitto

”Isompi muutos kuin television tulo”

Markkinointiyritys Avauksen johdon neuvonantaja Tom Nickels selittää panostuksia markkinoinnin muutoksella. Digitalisaatio, tiedon kerääminen ja käyttäminen yksilöllisesti vaativat yhtiöiltä panostuksia.

– Muutos on itse asiassa isompi kuin television tullessa markkinoille. Ollaan siirtymässä joukkotiedotuksesta yksilölliseen tarvepohjaiseen viestintään, Nickels sanoo.

Yksi esimerkki panostuksista ovat isojen ja vähän pienempien kauppaketjujen luomat kanta-asiakasjärjestelmät.

– Kun tässä käydään läpi suurta muutosta, yritysten on pakko panostaa markkinointiin, Nickels kertoo.

Myös varustamoyhtiö Viking Linella on oma kanta-asiakasjärjestelmä, jota se käyttää hyödyksi markkinoinnin kohdentamisessa.

– Katsomme sillä kaikki varaustiedot ja mitä laivalla on tullut ostettu, niin tiedämme, mistä asiakkaat tykkäävät. Tiedon avulla pyrimme tekemään asiakkaalle relevanttia markkinointia, sanoo Viking Linen markkinointipäällikkö Håkan Sourander.

Varustamoyhtiöllä on vielä kehitettävää markkinoinnissaan, sillä yhtiön markkinointi toimii asiakasryhmien pohjalta. Sitä ei ole vielä viety yksilötasolle.

Markkinointipäällikkö Håkan Sourander myöntää, ettei heidän mobiilisovelluskaan ole vielä valmis.

– Ajattelimme, että on tärkeintä tehdä jotakin ja kehittää sitä eteenpäin. Kehitämme sovellusta palautteen mukaan.

Markkinoinnilla tulokseen

Vaikka taantuma ei näy seuraavan vuoden markkinointibudjeteissa, markkinoinnilta vaaditaan entistä enemmän tulosta.

Tutkimuksen mukaan varsinkin vientiyrityksille myynnin lisääminen ja asiakasuskollisuus ovat markkinoinnin tärkeimmät tavoitteet. Kyselyyn osallistuineista kahdeksan kymmenestä ilmoittaa markinnoinnin tärkeimmän tehtävän olevan myynnin lisääminen.

Asiantuntijat sanovatkin, että digitaalisten kanavien myötä markkinoinnin hyödyn mittaaminen on nykyään entistä helpompaa. Myynnin lisäämisen noustua yrityksissä arvoasteikolla ylöspäin brändien markkinointi on puolestaan vähentynyt.

– Yleensä mainoksiin ujutetaan loppuun myös taktinen viesti ostamisesta, Sourander sanoo.

Yksi esimerkki tästä on myös Viking Linen julkaisema mobiilisovellus. Se pyrkii kertomaan risteilyn tarjonnasta, jotta asiakkaat lähtisivät hyteistään kuluttamaan.