Aallonpohja saavutettu: Satakunnan yritysten odotukset myönteisiä

Satakuntalaisten pienten ja keskisuurten yritysten odotukset suhdannekehityksestä ovat parantuneet selvästi viime keväästä. Suhdanneodotusten piristymisen taustalla on usko siihen, että vienti lähtee vetämään.

Satakunta
Myyjä ottaa rahaa kassasta.
Yle

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat Satakunnassa selvästi myönteisempiä kuin puoli vuotta sitten. Talouden aallonpohja näyttäisi olevan käsillä, ja talouskasvun odotetaan lähtevän käyntiin vähitellen. Suhdanneodotusten piristymisen syynä on usko viennin vetoon.

Satakunnan pk-yrityksistä 22 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja vastaavasti 19 prosenttia pelkää niiden edelleen heikkenevän. Suurin osa yrityksistä arvioi tilanteen pysyvän seuraavan vuoden aikana ennallaan.

Kyselyn mukaan erityisesti viennin määrä kasvaa seuraavan vuoden aikana selvästi nykyistä suuremmaksi.

– Viennin kasvuun ja kansainvälistymiseen panostaa entistä useampi yritys. Kansainvälistyminen on iso asia ja vaatii usein isoa rahallista panosta ennen kuin tuloksia syntyy, kertoo Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista. Satakunnasta siihen vastasi yli 300 yritystä.