Muutosten tuulet puhaltavat koulussa, myös opettajan rooli muuttuu

Suomalainen koulu valmistautuu muutoksiin, jotka tuulettavat rajusti perusopetusta ja opettajan roolia. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2016. Suuntaus on monialaisiin kokonaisuuksiin ja laaja-alaiseen osaamiseen. Esimerksiksi ajattelun oppiminen ja arjen taidot ovat mukana opetuksessa.  Ruotsin opiskelu aloitetaan jo kuudennella luokalla.

Kotimaa
Lapin yliopiston lehtori Outi Kyrö-Ämmälä
Outi Kyrö-Ämmälän mielestä uusi opetussuunnitelma on opettajan työkaluna hyvä. Kuva: Sauli Antikainen / Yle

Lapin Yliopiston kasvatustieteiden yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä on tyytyväinen uuteen opetussuunnitelmaan. Uudistus muuttaa perusopetuksen luonnetta ja tuo samalla paljon haasteita myös opettajankoulutukseen.

Yliopistossa muutokseen on valmistauduttu muuttamalla myös opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaa. Tulevia opettajia valmistellaan uuteen rooliin, joka on erilainen kuin se, minkälaisena he ovat tottuneet opettajan näkemään. Opettajalta edellytetään joustavuutta, innovativiisuutta ja luovuutta. Myös yhteistyötaidot ovat erittäin tärkeitä.

Esimerkiksi joku ilmiö otetaan keskiöön ja eri aineissa opiskellaan samaa teemaa eri oppiaineitten näkökulmista kokonaisvaltaisesti.

– Pitää osata tehdä työtä tiiviisti yhdessä kollegoitten, muiden ammattilaisten ja kotiväen kanssa. Tämä nostetaan uudessa opetusssuunnitelmassa erityisesti esille.

– Tämä uudenlaisen opettajan rooli on suuri haaste opettajien koulutuksessa. Opiskelijoilla on noin 12 vuotta kokemusta perinteisestä koulusta, ja nyt heidän pitää omaksua rooli, josta heillä ei ole mallia. Tässä tilanteessa harjoittelukoulujen merkitys on erittäin suuri. Opettaja ei ole enää vain tiedon tarjoaja vaan tietoa on älypuhelimien kautta mukana jatkuvasti ja oppimista tapahtuu paljon muuallakin kuin koulussa.

Sama teema eri aineitten vinkkelistä

Yksi uudistuksen avainsana on monialainen oppimiskokonaisuus. Tällä pyritään pois ainejakoisesta ajattelusta ja näin eheyttämään opetusta.

– Esimerkiksi joku ilmiö otetaan keskiöön ja eri aineissa opiskellaan samaa teemaa eri oppiaineitten näkökulmista kokonaisvaltaisesti.

Yhteiskunnan muutokset edellyttävät laaja-alaista osaamista, mikä on tullut opetuksen toiseksi punaiseksi langaksi kaikissa aineissa.

– Tähän kuuluu muun muassa ajattelun oppiminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Myös monikulttuurisuus on mukana opetuksessa. Eli taitoja, jotka ovat tulevaisuuden ja toimijuuden kannalta tärkeitä, opetetaan myös koulussa, Outi Kyrö-Ämmälä kiteyttää.

Ruotsi aloitetaan aikaisemmin

Yksi syksyllä 2016 peruskouluun tuleva muutos koskee ruotsin opetusta.

– Ruotsi aloitetaan jo kuudennella luokalla, eikä seitsemännellä kuten nyt. Siirtyminen yläkouluun murrosiän keskellä on aika jännittävä juttu ja ehkä ruotsin aloittaminen jo alakoulun puolella auttaa suhtautumaan kieleen myönteisemmin.

– Uusi opetussuunnitema on hyvä työväline opettajalle. Siinä nostetaan keskiöön monia positiiviseen pedagogiikkaan liittyviä asioita, kuten rohkaiseminen ja oppilaan kunnioittaminen, oppilaiden osallisuus ja koulu oppivana yhteisönä -ajattelu, Outi Kyrö-Ämmälä sanoo.