Opetusministeri Grahn-Laasonen: Korkeakoulut päättävät itse yhteistyön tiivistämisestä

Suomen korkeakouluverkolta odotetaan ensi helmikuuhun mennessä esityksiä työjaon ja profiloinnin selkeyttämisestä, sanoo kokoomuslainen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Ministeri ei kuitenkaan ole patistamassa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja yhdistymään vaikka odottaakin korkeakoulukentän rakenteiden uudistamista ja tiiviimpää yhteistyötä.

Kotimaa
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.Raimo Torikka / Yle

Hallitusohjelman tavoitteena on tehostaa tiede- ja tutkimuskenttää. Lapin yliopiston lukukauden avajaistilaisuudessa valtioneuvoston tervehdyksen tuoneen opetus- ja kulttuuriministerin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että korkeakoulukentässä on tehtävä rakenteellisia muutoksia.

Korkeakoulujen on valmistauduttava käymään näistä neuvotteluja kevään 2016 aikana.

- Uskon, että meillä on paljon mahdollisuuksia päästä opetuksen tasossa korkeammalle ja tehdä asioita paremmin kun työnjako yliopisto- ja ammattikorkeakoulukentässä tiivistyy ja saataisiin vielä nykyistä selkeämmät profiilit, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Grahn-Laasosen uskoo, että se palvelisi niin opiskelijoita kuin tutkimusta sekä toisi myös Suomeen hyvinvointia.

Pakolla ei yhdistetä

Ministeri Grahn-Laasosen mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että korkeakouluja oltaisiin väkisin yhdistämässä. Pallo on yliopistoilla ja korkeakouluilla.

- Se on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen autonomian piirissä oleva asia ja ne tekevät tätä työtä ja harkintaa itsenäisesti, vahvistaa Grahn-Laasonen.

Opetus- ja kulttuuriministerin mukaan keskustelun pitää lähteä yliopistoista ja niistä yhteisistä tavoitteista. Tärkeimpänä on se, että saadaan tutkimuksen ja opetuksen laatua nostettua lähemmäs maailman huippua.

Esityksiä odotetaan helmikuussa

Aika ajoin on noussut esiin Lapin yliopiston yhdistäminen Oulun yliopiston kanssa. Kysyttäessä opetus- ja kulttuuriministeriltä sitä, että onko Lapin yliopistolla vahvuuksia joilla se voi säilyä itsenäisenä yliopistona myös jatkossa, nosti Grahn-Laasonen esiin muun muassa tiivistyneen yhteistyön ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston kanssa sekä roolin pohjoisilla alueilla.

- Lapin yliopistolla on erittäin vahvaa arktista osaamista ja laajaa yhteistyötä arktisissa kysymyksissä ja sillä näen erittäin paljon kysyntää tulevina vuosina, vastasi ministeri Sanni Laasonen

Sanni Grahn-Laasosen mukaan uusia avauksia odotetaan koulutuksen tehostamiseksi vuoden 2016 alkukuukausina.

- Mitä tulee näihin rakennekysymyksiin ja työnjakoon sekä profiloitumiseen tulee pyytämään kaikilta yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta esityksiä selkeämmistä työjaoista ja selkeämmistä profiileista helmikuuhun mennessä, muistuttaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.