Talvivaaran entinen ympäristöpäällikkö: Kaivoksella toimittiin ympäristöluvan mukaisesti

Talvivaaran ympäristörikosasian käsittely jatkuu edelleen todistajien kuulemisella Kainuun käräjäoikeudessa. Neljää syytettyä syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta. Asian käsittely kestänee vielä pitkälle marraskuulle.

Kotimaa
Kainuun käräjäoikeuden istuntosalin ovi.
Laura Tolonen / Yle

Tiistaina oikeudessa kuultiin todistajana Talvivaara Sotkamo Oy:ssä aiemmin ympäristöpäällikkönä toiminutta Veli-Matti Hillaa, joka aloitti työnsä 2011 puoli vuotta edeltäjänsä eron jälkeen. Nykyisin hän työskentelee Talvivaara kaivososakeyhtiön ympäristö- ja turvallisuusasioista vastaavana osastopäällikkönä.

Hillan mukaan kaivoksen johdon tuki oli riittävä ja tehtävänkuvat selkeitä.

– Aloitin Talvivaarassa kesäkuussa 2011. En ole kokenut, että johto ei olisi pitänyt ympäristöasioita riittävän tärkeinä, esimerkiksi sulfaattiin suhtauduttiin vakavasti. Esimiehestä ei ollut epäselvyyttä, kirjallinen tehtävänkuvauskin käytiin esimiehen kanssa läpi.

Oikeudessa käytiin tarkasti läpi muun muassa toimivaltasuhteita, ympäristöluvitusta ja ympäristövaikutuksia.

Hillan mukaan kaivoksella toimittiin ympäristöluvan mukaisesti, koska alkuperäisessä luvassa ei oltu määritelty sulfaatille, mangaanille tai natriumille päästörajoja. Rakennusvaiheessa kipsisakka-altaalle sai ympäristöluvan mukaan johtaa avolouhoksesta vettä. Kipsisakka-allasvuodoista pahin tapahtui Hillan mukaan vuonna 2012.

– Muissa altaissa käytettiin vastaavia kalvorakenteita, joten en usko, että nesteen laadulla olisi ollut merkitystä, enemmän puhuttiin määristä, Hilla totesi oikeudessa vuodon syystä.

En ole kokenut, että johto ei olisi pitänyt ympäristöasioita riittävän tärkeinä, esimerkiksi sulfaattiin suhtauduttiin vakavasti.

Veli-Matti Hilla

Raffinaatin eli metallitehtaan paluuliuoksen johtamista kipsisakka-altaalle ei Hillan mukaan salattu viranomaisilta. Valvovan viranomaisen kanssa asioista keskusteltiin sekä puhelimessa että palaverissa. Talvivaaran ympäristö- ja vesitalousluvan päivitys oli aluehallintoviraston käsittelyssä.

– Jäimme siihen ymmärrykseen, että kun on tilaa varastoida vesiä, niin poikkeuslupamenettelyä ei voi tehdä. AVIn lupakäsittely venyi koko ajan, joten vaikeana vesivuonna jouduimme tekemään ratkaisuja paikallisesti ELYn kanssa.

– Päätös tuli lopulta niin myöhään, että vuoden 2012 tapahtumat pääsivät tapahtumaan. Tilanne olisi ollut erilainen, jos päivitys olisi tullut, koska siinä 1,3 miljoonan kuution kiinteä juoksutusmäärä poistui.