Kuukausien rästilomat ennen eläkettä ihmetyttävät: "Ei ole ihan tavatonta"

Voi herättää ihmetystä, kun eläkkeelle jäävä kertoo ennen työpalveluksensa päättymistä pitävänsä pois kuukausien pitämättömät lomat. Kuntatyönantajan mukaan lomarästejä voi kertyä paljon pitkän työuran aikana.

urakehitys
Lomakalanteri
Mika Viljanen / Yle

Eläkkeelle jäävällä työntekijällä voi olla kuukausikaupalla rästiin jääneitä lomia, jotka on pidettävä tai maksettava pois ennen työuran päättymistä. Esimerkiksi kunta-alalla lomaa kertyy työurasta riippuen neljästä seitsemään viikkoa. Miten on mahdollista, että joillakin työntekijöillä lomaa voi kertyä säästöön useiden kuukausien verran?

KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikön Henrika Nybondai-Kankaan mukaan työntekijän työmäärä voi olla yksinkertaisesti olla sellainen, ettei ansainnan mukaisia seitsemää lomaviikkoa ehdi pitää.

– Kyse voi olla myös työntekijän omasta toivomuksesta tai työtilanne voi olla niin tiukka, ettei häntä voida päästää lomalle.

Kuukausien rästiloma vatii pitkää työuraa

Neuvottelupäällikkö Nybondai-Kankaan mukaan vapaita ja lomapäiviä voi kertyä myös esimerkiksi osa-aikaeläkeläisille, jotka tekevät tavallaan liikaa työpäiviä. Monen kuukauden rästiloma vaatii kuitenkin jo melkoisen pitkää uraa.

– Ei se nyt ihan tavatonta ole, mutta sitten täytyy olla kyse jo noin 30 vuoden urasta. Kertymää syntyy, kun vanhimpia pidetään aina ensi alta pois.

Tarkkaa seurantaa

Työnantajan tahto kuitenkin on, ettei pitämättömiä lomia kasautuisi.

– Kyse on myös työssä jaksamisesta.

Henrika Nybondai-Kankaan mukaan työaikoja seurataan kunta-alalla tarkkaan.

– Sellaista vaaraa ei ole, että pidettäisiin niin sanottua omaa lomaa. Työnantajalla on käytössä palkanmaksu- ja työajanseurantaohjelmat. Niistä näkyvät armottomasti pidetyt ja pitämättömät lomat.