Espoossa kehitetään lyijyvapaata ampumarataa

Idea perustuu maalitaulukonttiin, joka ottaa talteen ammunnasta syntyvän lyijyn. Ensimmäiset kontit ovat jo koekäytössä Lahnuksen ampumaradalla.

ampumaradat
Ampumataulukontti
Yle

Luonnon kannalta ampumaratojen suurin ongelma on ammunnasta syntyvä lyijy. Käytännössä luoti, joka uppoaa ampumaradan maavalliin.

– Kun lyijy pääsee kulkeutumaan ympäristöön lähinnä vesien mukana, niin se saattaa aiheuttaa lähiympäristöön ja pohjavesille sekä vesistöille ongelmia, sanoo Suomen ympäristökeskuksen erikoisasiantuntija Outi Pyy.

Lahnuksen ampumaradalla on ratkaisu

Espoon ampumaratayhdistys on nyt, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen turvin, ratkaissut ampumaratojen lyijyongelman.

– Ongelman ratkaisu on maalitaulukontti. Kontissa on maalitaulujen takana sirpaleverhot luonnonkumista. Luoti lentää verhoista läpi, jonka jälkeen se pysähtyy teräslevyyn, sirpaloituu ja putoaa lattialle, josta se imuroidaan talteen ja edelleen kierrätykseen, kertoo Espoon ampumaratayhdistyksen puheenjohtaja Ville Maijanen.

Suurempi kaliberisten aseiden kohdalla konttiin ammutaan pituussuunnassa.

– Suurempi kaliberisten aseiden kohdalla kontin kumiverhot korvataan tällaisella kumigranulaattiväliaineella, jolla hidastetaan luodin nopeutta ja lopuksi pysäytetään luoti. Ja jälleen kaikki lyijy jää kontin sisään, sanoo Maijanen.

Halpa ratkaisu

Espoon ampumaratayhdistyksen laskelmien mukaan maalitaulukontin hinta varustuksineen on noin 10 000 euroa.

Hinta on halpa, kun vertaa lyijyn saastuttaman maapohjan kunnostuskustannuksiin, jotka saattavat kohota miljoonatasolle.

Suomen ympäristökeskuksessa ollaaan innoissaan maalitaulukontista.

– Tämä on erittäin hyvä ratkaisu. Tämä on selkeästi todellinen harppaus eteenpäin sillä saralla, että saadaan nämä ei-toivotut materiaalit kerättyä pois luonnosta ja helposti kierrätykseen, sanoo erikoisasiantuntija Outi Pyy Suomen ympäristökeskuksesta.

Jopa vientituote

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähti rahoittamaan maalitaulukonttihanketta ajatuksella, että kontteja voitaisiin sijoittaa kaikille maamme ulkoampumaradoille. Nyt ministeriössä nähdään maalitaulukontti myös jopa vientituotteena.

– Se on aivan mahdollista, että siitä tulisi vientituote. Kun katsoimme niitä kaikkia yksityiskohtia, joita konteissa oli, niin voin sanoa, että siellä oli todella mielenkiintoisia keksintöjä siitä, miten näitä asioita voidaan hoitaa, sanoo rakennusneuvos Risto Järvelä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.