Kun opettajan palaute ei toimi, voi kaverin tuki auttaa koululaista oppimaan

Tukea tarvitseva lapsi ei usein halua palautetta opettajalta, vaan tarvitsee tukea koulukavereiltaan. Aikuisten ja lasten välillä on eroja siinä miten onnistuminen luokkahuoneessa tunnistetaan, kertoo tuore väitöstutkimus.

Kotimaa
Opettaja neuvoo koululaista luokassa.
Yle

Koulussa tukea tarvitsevat lapset ovat usein haluttomia etsimään tai vastaanottamaan tukea tai palautetta opettajalta. Tällöin toisten oppilaiden vertaistuella on erityisen suuri merkitys heidän onnistumisessaan ja niin sanotun pystyvyyskäsityksen rakentumisessa.

Koulumenestyksestä syyskuun alussa Oulun yliopistossa väitellyt kasvatustieteen maisteri Elina Määttä sanoo onnistumisen johtavan myönteisiin tunteisiin ja käsitykseen omasta itsestään oppijana.

– Se on perusta vakaammalle pystyvyyskäsitykselle ja toimintaan sitoutumiselle erilaisissa oppimistilanteissa, Määttä toteaa.

Määtän väitöstutkimus osoitti lisäksi, että aikuisten ja lasten välillä on eroja siinä miten onnistuminen luokkahuoneessa tunnistetaan.

– Oppilaat rakentavat pystyvyyskäsityksiään tunteiden, hallittujen taitojen ja aikaisempien kokemuksien sekä opettajilta ja toisilta oppilailta saatavan tuen ja palautteen avulla, Määttä sanoo.