Uusi opetussuunnitelma pakottaa opettajat muuttamaan ajattelutapojaan

Vuoden kuluttua käyttöön otettava opetussuunnitelma korostaa oppilaan omaa halua oppia. Opettajien on muutettava omia ajattelutapojaan huomattavasti.

Kotimaa
Oppilas harjoittelee varjostuksia kuvaamataidon tunnilla Lemin koulukeskuksessa.
Yle

– Selvittäkää ensin puhelimen avulla, mitä on valööri. Sen jälkeen tehkää ympyrästä pallo, ohjeistaa apulaisrehtori ja opettaja Anne Rousku.

Lemin koulukeskuksessa on alkamassa 7.-luokkalaisten kuvaamataidon tunti. Anne Rousku kiertelee pieniin ryhmiin jaettujen oppilaiden luona ja kertoo huomioita oppilaiden tekemistä varjostuksista.

Vielä on paljon tehtävää siihen, että oppimisesta tulee sellainen vielä oppilaslähtöisempi ja monipuolisia työtapoja käyttävä kokonaisuus.

Anne Rousku

Ensi syksystä alkaen muidenkin aineiden oppitunneilla opettajan tulisi nykyistä useammin poistua luokan edestä ja kannustaa oppilaita oppimaan itse. Näin on linjattu peruskoulujen uudessa opetussuunnitelmassa.

– Osittain siihen on menty edellisessä opetussuunnitelmassa, mutta vielä on paljon tehtävää siihen, että oppimisesta tulee sellainen vielä oppilaslähtöisempi ja monipuolisia työtapoja käyttävä kokonaisuus, Rousku pohtii.

Opetussuunnitelma tuo mahdollisuuksia

Opettajien on muutettava opetusmenetelmiään ja ajattelutapojaan melkoisesti. Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n mukaan opettajat ovat ottaneet uudistuksen mahdollisuutena.

Miten meidän opettajamme ehtivät saada kaiken sen tiedon ja sisäistää uuden opetussuunnitelman?

Anne Rousku

Myös Rouskun mielestä koulun on uudistuttava. Hän kuitenkin odottaa uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa pienellä huolella.

– Miten meidän opettajamme ehtivät saada kaiken sen tiedon ja sisäistää uuden opetussuunnitelman?

Lemillä opettajien koulutuspäiviä jäi viime lukuvuonna välistä lomautusten takia. Rouskun mukaan opettajat on hieman jäljessä uuden opetussuunnitelman opettelussa.

Oppiaineiden yhdistäminen helppoa, arvioinnin lähtökohtana oppilas itse

Tekstiilitöitä ja kuvaamataitoa opettava Rousku kertoo odottavansa erityisesti monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Niissä oppilaat opiskelevat tiettyä aihetta useita eri oppiaineita yhdistämällä.

– Kuvaamataito on monipuolista ja oppimislähtöistä jo nyt. Odotan näissä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa kuvataiteen ja ylipäätänsä taiteen hyödyntämistä, Rousku sanoo.

Rousku uskoo, että opettajat sisäistävät helposti monialaiset oppimiskokonaisuudet.

– Meillä on ollut 2000-luvun alusta alkaen yleensä kulttuuriperinnöstä lähteneitä teemoja ja olemme hyvin pitkään tehneet oppiaineet ylittävää yhteistyötä opettajien kanssa.

Rousku nostaa vielä esiin oppilaiden arvioinnin, joka muuttuu huomattavasti.

– Lähtökohtana on vain oppilas ja häntä verrataan hänen omaan edistymiseensä. Vasta päättöarviointi on hyvin tiukasti valtakunnallisilla kriteereillä varmistettu.