Oletko työpaikkasi energiasyöppö? – Työkaveruutta voi vaalia myönteisellä ajattelulla

Hyvä työilmapiiri parantaa tuottavuutta ja lisää työntekijöiden jaksamista. Työkaveruutta voi vaalia nostamalla tietoisesti esille ilonaiheita. Myös huolista kannattaa puhua vaikkapa hernetunnilla, jolloin nokasta saa kaivella ylimääräisiä herneitä pois.

Kuva: Yle

– Hyvin yleinen ongelma työpaikoilla on se, mitä tehdä energiasyöpölle eli hänelle, joka vie ilon työpaikalta. Jokaisen olisi tärkeää muistaa miettiä itse, mitä tuo työpaikalle. Tuoko mukanaan negatiivisia tunteita?

Näin kertoo Marja-Liisa Manka, joka on ollut työhyvinvoinnin professorina Tampereen yliopistossa 11 vuotta ja luennoi nyt aiheesta eri puolilla Suomea oman yrityksensä puitteissa.

Mankan mukaan on havaittu, että työpaikan henki on yhteydessä tuottavuuteen.

– Mitä paremmassa hengessä työtä tehdään, sitä enemmän keksitään uudenlaisia ideoita ja tapoja työn tekemiseen. Se on nimenomaan sitä tuottavuusloikkaa, mitä tänä päivänä tarvitaan.

Avoin keskustelu auttaa ongelmatilanteissa

Työkaveruutta voi Mankan mukaan vaalia avoimella keskustelulla ja positiivisella ajattelulla.

– Aletaan vaikkapa yhdessä miettimään, mistä me voimme olla kiitollisia tänä päivänä. Kiitollinen voi olla vaikka siitä, että on työpaikka, on työkavereita ja että voimme kehittää aivojamme työpaikalla. Tällä tavalla aletaan bongaamaan positiivisia asioita.

Kun ilmapiiri on hyvä, työntekijä panee parastaan ja löytää uusia ratkaisuja. Hän voi tehdä paremmin töitä muiden kanssa ja jaksaa paremmin myös kotona.

Marja-Liisa Manka

Toisaalta myös ongelmat kannattaa ottaa esille. Mankan mukaan niiden sisällä pitäminen on kuluttavaa.

– Eräs palolaitos Itä-Suomesta perusti hernetunnin. Sen aikana sai ottaa nokasta niin paljon herneitä kuin niitä riitti, turvallisissa olosuhteissa. Lopulta ne huolenaiheet loppuivatkin, eikä hernetunteja enää tarvittu, Manka kertoo.

Jos jonkun työkaverin kanssa on ajautunut huonoihin väleihin, asia kannattaa selvittää.

– Jos keskusteluyhteyttä ei enää ole, voi pyytää työkaveria tai työsuojeluvaltuutettua auttamaan. Hyvin pitkiäkin puhumattomuuksia ja riitelyjäkin on saatu ratkaistua nostamalla kissan pöydälle.

Työilmapiirin parantaminen voi jopa jatkaa työuria

Työpaikan ilmapiiriä kiristävät nykyään erityisesti muutokset. Marja-Liisa Mankan mukaan ne aiheuttavat ihmisille epävarmuutta. Myös kiire ahdistaa, kun töitä pitää tehdä entistä pienemmällä porukalla. Tähänkin auttaa Mankan mukaan se, että työpaikalla mietitään yhdessä, miten tilanteessa toimittaisiin niin, että kaikki voisivat paremmin.

Mitä paremmassa hengessä työtä tehdään, sitä enemmän keksitään uudenlaisia ideoita ja tapoja työn tekemiseen.

Marja-Liisa Manka

Hyvä työkaveruus koostuu pienistä asioista.

– Se on sitä, että tervehtii aamulla, kiittää apua saadessaan, antaa positiivista palautetta ja tarvittaessa myös rakentavaa palautetta. Hyvä työkaveruus ei ole pelkästään reiluutta, vaan aktiivista auttamista, keskustelemista, toisista huolehtimista.

Työilmapiirin parantaminen voi jopa jatkaa työuria. Työkaveruudella on tässä iso merkitys.

– Kun ilmapiiri on hyvä, työntekijä panee parastaan ja löytää uusia ratkaisuja. Hän voi tehdä paremmin töitä muiden kanssa ja jaksaa paremmin myös kotona. Kyllä voi sanoa, että hyvä työkaveruus on rautaa.