Terrafame: "Päätös sulfaattikiintiön puolittamisesta lisää ympäristövahinkojen riskiä"

Talvivaaran Sotkamon liiketoiminnan ostanut Terrafame ei pääse poistamaan puhdistettua vettä kaivosalueelta aiemmin suunnitellussa aikataulussa. Yhtiön mukaan Vaasan hallinto-oikeuden päätös purkuputken sulfaattikiintiön puolittamisesta lisää ympäristövahinkojen riskiä.

Luonto ja ympäristö

Vaasan hallinto-oikeus puolitti Terrafamen kaivosalueelta johdettavan purkuputken vesien sulfaattikiintiön. Välipäätös ja siinä määrätty sulfaatin kuukausiraja ovat voimassa siihen saakka, kunnes valitukset on ratkaistu tai kunnes asiasta toisin määrätään. Oikeus pyrkii antamaan ratkaisun vuoden loppuun mennessä.

Päätös tarkoittaa kaivosyhtiön mukaan sitä, että vesien varastoinnin riskitasoa ei päästä syksyllä alentamaan aiemmin suunnitellussa aikataulussa. Päätöksen mukaisella tuhannen tonnin sulfaattikiintiöllä kaivosalueelta saadaan poistettua puhdistettuja vesiä noin 30−50 prosenttia ennakoitua vähemmän, Terrafamen tiedotteessa arvioidaan.

Kaivosyhtiön hallituksen puheenjohtajan Lauri Ratian mukaan on selvää, että päätös lisää ympäristövahinkojen riskiä, sillä puhdistettuja vesiä ei voida ohjata suunnitellussa määrin pois kaivosalueelta.

Päätöksestä huolimatta kaivoksen ylösajo jatkuu yhtiön mukaan suunnitellusti.

Valtion omistama Terrafame osti elokuussa konkurssiin menneen Talvivaara Sotkamon liiketoiminnan.