1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Suomi suunnittelee rajuja kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan – katso lista toimenpiteistä

Hallitus aikoo muun muassa ryhtyä selvittämään, voidaanko oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat siirtää asumisperusteisesta sosiaaliturvasta niin sanottuun kotouttamisjärjestelmään. Myös turvapaikanhakijoille maksettavaa vastaanottorahaa halutaan laskea.

politiikka
Turvapaikanhakijoita Kemin vastaanottokeskuksessa
Turvapaikanhakijoita Kemin vastaanottokeskuksessa tiistaina.Lehtikuva

Hallitus suunnittelee tiukennuksia Suomen maahanmuuttopolitiikkaan. Kiristysten tavoitteena on saada paisuva maahanmuutto hallintaan.

Hallituksen kokoama toimenpidelista sisältää muun muassa seuraavat asiat:

Käynnistetään välittömästi selvitys, jonka päämääränä on turvapaikanhakijoille maksettavan vastaanottorahan laskeminen

Selvitetään, voidaanko sosiaaliturvajärjestelmiä muuttaa siten, että oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät kuulu asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin, vaan heillä on oma kotouttamisjärjestelmä

Kotouttamisjärjestelmässä tukien tasot ovat lähtökohtaisesti alhaisempia kuin nykyisessä asumisperusteisessa järjestelmässä

Työvoimaviranomaisille harkitaan ilmoitusvelvollisuutta, jotta voidaan varmistua, ettei turvapaikanhakija oleskele tosiasiassa muualla ja nosta samalla tukia

Ulkomaalaisen pitkittyneestä sosiaaliturvaan turvautumisesta säädetään ilmoitusvelvollisuus Maahanmuuttovirastolle

Aktiiviseen keinovalikoimaan otetaan Schengenin sisärajatarkastukset, mukaan lukien väliaikaiset pistotarkastukset

Laivayhtiöiden tulee tarkistaa lipunmyynnin yhteydessä Suomen maahantuloon tarvittavat asiakirjat samaan tapaan kuin lentoliikenteessä

Tiedotetaan lähtömaihin Suomen mahdollisista maahanmuuttopolitiikan muutoksista

Suojelupoliisin resursseja vahvistetaan terrorismin torjumiseksi

Perheenyhdistämisen kriteereitä tiukennetaan

EU:n ulkopuolelta tulevien törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistumista nopeutetaan

Samalla kun muun muassa sosiaaliturvaa tiukennetaan, turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen halutaan panostaa. Kotouttamiseen suunnitellaan muun muassa seuraavia toimia:

Nopea pääsy kielikoulutukseen ja muihin kotoutumista tukeviin toimenpiteisiin, ja siitä eteneminen oman toimeentulon hankkimiseen

TE-toimistoissa on varauduttava lisääntyviin asiakasmääriin ja varmistettava myös maahanmuuttajien pääsy palveluihin

On varmistuttava, että kaikki oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat osallistuvat kotouttamistoimiin. Tätä ei voida jättää henkilön itsensä päätettäväksi, vaan se on viime kädessä asetettava erilaisten sosiaaliturvamuotojen ehdoksi

Vastaanottokeskuksissa on järjestettävä riittävästi suomen/ruotsin kielen opetusta

Osana hallitusohjelman "nollatoleranssi rasismille" -kirjausta kiinnitetään huomiota etnisten ryhmien välisiin suhteisiin

Hallituksen toimenpidelista julkaistiin tänään perjantaina. Kaikki hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Lue seuraavaksi