Kelan tutkija: Tukien leikkaaminen voisi ajaa turvapaikanhakijoita leipäjonoon

Tutkijan mukaan yli kymmenen vuotta Suomessa oleskelleista pakolaismaista muuttaneista ihmisistä yli kolmannes on vielä työttömyysturvan varassa.

Kotimaa
Jussi Tervola
Jussi TervolaYle

Jos turvapaikan saaneiden sosiaalitukia leikataan, niin se voi ajaa heitä hankkimaan elantoa leipäjonojen kautta, arvioi Yle Uutisten tv-studiossa vieraillut Kelan tutkija Jussi Tervola.

Hallitus aikoo selvittää, voiko oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat siirtää asumisperusteisesta sosiaaliturvasta niin sanottuun kotouttamisjärjestelmään. Tuet olisivat kotouttamisjärjestelmässä alhaisempia kuin asumisperusteisessa järjestelmässä.

Tervolan mukaan turvapaikanhakijoiden sosiaalitukien leikkaaminen voisi johtaa siihen, että heidän tukensa eivät riittäisi toimeentuloon.

– Tutkimusten mukaan nykyinenkään toimeentulotuki ei välttämättä riitä vähimmäiskulutuksen tasoon, Tervola sanoi.

Tervolan mukaan toimeentulotuen perusosaan kuuluu perustuslain takaama kohtuullinen minimielintaso. Se sisältää muun muassa asumisen sekä vaatteiden ja kodinkoneiden hankinnan.

Tanska on laskenut maahanmuuttajille maksettavia tukia. Tervolan mukaan Tanskassa tukien alentaminen koski kaikkia maahanmuuttajia, jotka ovat oleskelleet maassa alle seitsemän vuotta.

– Siellä tukia alennettiin paikallisen opintotuen tasolle, joka on noin 800 euroa eli paljon enemmän kuin meidän perustyöttömyystukemme.

Tervola totesi, että pakolaisten lähtömaissa ei ole juuri minkäänlaisia sosiaaliturvajärjestelmiä. Siksi hänen mukaansa suomalainen systeemi voi olla pakolaisille uusi ja tuntematon.

– Kelan tutkimusten mukaan turvapaikan saaneiden henkilöiden sopeutumisessa suomalaisille työmarkkinoille on paljon parantamisen varaa.

Tervolan mukaan esimerkiksi yli 10 vuotta maassa oleskelleista pakolaismaista muuttaneista yli kolmannes on vielä työttömyysturvan saajia.

Korjattu 11.9. klo 22.20: Poistettu yksi haastateltavan sitaatti. Toisin kuin Tervola sanoi tv-haastattelussa, ravintolaillallinen ei kuulu toimeentulotuen perusosaan.

Täsmennetty 12.9. klo 11.55: Jutun alkuun, että kyse on turvapaikan jo saaneista henkilöistä.