1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Lupaprosessin epävarmuus sai Yaran jäädyttämään Sokli-investoinnit

Lannoiteyhtiö Yara ilmoitti jäädyttävänsä investoinnit Soklin fosfaattikaivoshankkeeseen, johon yhtiö on sijoittanut jo 18,5 miljoonaa euroa. Yara aikoo kuitenkin saattaa loppuun ympäristö- ja kaivoslupaprosessit, ja tehdä lopullisen päätöksen vasta lupien ratkettua.

Soklin koerikastamo tehtiin lähes puoli vuosisataa sitten. Kuva: Raimo Torikka / Yle

– Näemme epävarmuuksia lupaprosessissa, ei vähiten sen aikataulussa, ja tämä vaikutti päätökseemme, sanoo Yaran viestintävastaava Bernhard Stormyr. Hänen mukaansa myös epätietoisuus lupien sisällöstä vaikutti arvioon Soklin kannattavuudesta.

Stormyr ei kuitenkaan halua täsmentää, millainen aikataulu ja millaiset lupaehdot saisivat Yaran pitämään kiinni Soklista. Yaran ympäristö- ja vesitalouslupaa käsittelevä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antanee ratkaisunsa ensi vuoden puolella. AVI on pyytänyt Yaralta tarkempia mm. jätevesien hallinnasta.

Jos lannoiteyhtiö olisi pitänyt Soklin hanketta riittävän kannattavana, se olisi tehnyt lähiviikkoina sopimuksia rakennustöiden aloittamisesta, kuten teiden rakennuksesta. Tällä hetkellä vuosia puuhattu kaivoshanke ei täytä yhtiön kannattavuusvaatimuksia, mutta lopullisesti hanketta ei ole haudattu.

– Kun teemme lopullisen päätöksen, myös markkinatilanne ja rakentamiskustannukset vaikuttavat, ja ne saattavat tällä välin muuttua.

Valtio on luvannut osallistua Soklin alueen teiden kunnostukseen sadalla miljoonalla eurolla. Yaralla on Soklin kanssa kilpaileva kaivoshanke Kanadan Quebecissa ja se etenee Stormyrin mukaan suotuisasti.