Saanko osallistua poliittiseen työtaisteluun työaikana? Työoikeuden professori vastaa

Palkansaajajärjestöjen perjantaiksi koolle kutsuma mielenilmaus herättää kysymyksiä työpaikoilla. Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen kertoo, kuka voi työoikeuden perusteella osallistua työajalla poliittiseen työtaisteluun.

talous
Mies kävelee terveysaseman käytävää.
Terveysasema. Mikko Stig / Lehtikuva

1. Olet työsuhteessa = poliittinen työtaistelu on sallittua työajalla

Työsuhteessa olevat työntekijät saavat osallistua työaikana järjestettävään poliittiseen työtaisteluun. Ammattiliitot painottavat, että perjantain mielenosoitus on kohdistettu hallituksen politiikkaa vastaan, ei voimassa olevia työehtosopimuksia vastaan.

Ammattilitot sanovat puolustavansa työmarkkinajärjestöjen vapaata oikeutta sopia työehdoista.

Työntekijän on olennaista seurata oman ammattijärjestönsä tiedottamista. Pääsääntö on se, että ammattiliitot ilmoittavat työtaistelusta etukäteen työnantajalle ja henkilöstölle.

Kuinka laaja työtaistelu on? Ketkä siihen osallistuvat? Mihin aikaan työpaikalta lähdetään ja milloin sinne palataan? Henkilöstön edustaja kertoo työntekijöille työtaistelun yksityiskohdista.

Työntekijää ei voi irtisanoa tai muutoin rangaista osallistumisesta poliittiseen mielenilmaukseen. Töistä poissaolo toki kirjautuu normaalisti, eikä poissaoloajalta makseta palkkaa. Toisaalta kenelläkään ei ole velvollisuutta osallistua poliittiseen työtaisteluun.

Joidenkin alojen työehtosopimuksessa on sovittu, että sopimuksen voimassaolon aikana kaikki työtaistelut on kielletty. Esimerkiksi lehdistö ja kustannusala eivät osallistu perjantain mielenilmaukseen. (siirryt toiseen palveluun)

2. Olet virkasuhteessa = poliittinen työtaistelu on kiellettyä

Julkista valtaa työssään käyttävät ovat lähtökohtaisesti virkasuhteessa työnantajaan. Virkamiehiä ovat esimerkiksi poliisit, puolustusvoimien henkilökunta sekä ministeriöiden ja valtion virastojen virkamiehet.

Virkamiehet eivät saa lain mukaan osallistua muihin kuin virkaehtosopimusasioita koskeviin työtaistelutoimiin. Perjantain mielenosoitukseen virkamies saa siis osallistua työaikanaan vain työnantajan erikseen myöntämällä luvalla.

Tästä huolimatta osa viranhaltijoita edustavista ammattijärjestöistä aikoo marssia ulos työpaikoilta perjantaina. Tällöin työnantaja todennäköisesti vie laittoman työtaistelutoimen työtuomioistuimeen, joka langettaa ammattijärjestölle hyvityssakon.

Ammattijärjestön järjestämään poliittiseen työtaisteluun osallistuminen ei aiheuta seuraamuksia yksittäiselle virkamiehelle. Poissaoloajalta ei makseta palkkaa. Velvollisuutta osallistua mielenilmaukseen ei ole.

Joissakin ammateissa työtaisteluja on kuitenkin rajattu. Esimerkiksi suojelutyössä olevien poliisien ja sairaanhoitajien työtaistelutoimet on rajoitettava niin, että kansalaisten henki, terveys tai omaisuudensuoja ei vaarannu.

3. Et kuulu ammattiliittoon = rajatapaus

Laki suojaa ammattijärjestön päättämään työtaisteluun osallistuvia ammattiliiton jäseniä. Järjestäytymättömällä eli ammattiliittoihin kuulumattomalla työvoimalla ei ole samanlaista suojaa.

Tästä huolimatta vallitseva oikeuskäytäntö rinnastaa ammattiliittoihin kuulumattomat järjestäytyneeseen työvoimaan, kun kyseessä on oikeus osallistua poliittiseen työtaistelutoimeen työajalla.