Sankarihautojen hoitoa järjestellään uusiksi Joensuussa – rahat eivät nykyisellään riitä

Joensuun sankarihauta-alueen hoitokustannuksia ja hoitoa järjestellään uudelleen. Pääsyynä tähän on se, että Kaatuneitten Muistotoimikunnan valtiolta hoitoon saamat avustukset eivät ole kattaneet menoja, vaan seurakuntayhtymä on joutunut kattamaan alijäämän.

Joensuu
Sankarihautoja Joensuun hautausmaalla
Joensuun hautausmaalla oleva sankarihauta-alue on päässyt nurmettumaan. Pekka Sivukari / Yle

Joensuun sankarihauta-alueen hoitoon kaivataan uudistusta. Nykyisellään valtion myöntämä avustus ei riitä hoitokustannusten kattamiseen, vaan Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä on kattanut alijäämää.

Hoitotoimiin liittyvistä asioista on tähän saakka huolehtinut Kaatuneitten Muistotoimikunta, jolla on ollut oma budjetti ja kirjanpito. Viime vuoden lopussa alijäämää oli runsaat 13 000 euroa. Summa on kertynyt pääosin siitä, etteivät Suomen valtion myöntämät avustukset ole olleet tavoitellun suuruisia. Joensuun kaupunki avusti vuonna 2014 Kaatuneitten Muistotoimikuntaa 2 850 eurolla.

Kaatuneitten Muistotoimikunnan mukaan hoidon tasosta ei enää voida tinkiä. Joensuun sankarihautausmaalla on viimeksi tehty merkittäviä remontteja 1970-luvulla.

Joensuun kaupunginhallituksen maanantaina hyväksymän sopimusluonnoksen mukaan jatkossa Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä ja Joensuun kaupunki vastaavat sankarihauta-alueen kunnossapidosta. Hoitokustannuksiin osallistuu näiden lisäksi myös Suomen valtio. Rahaliikenteestä puolestaan vastaa Kaatuneitten Muistotoimikunta.

Joensuun sankarihauta-alueelle on haudattu 804 vainajaa. Niistä on siirtoväkeen kuuluvia noin 600 ja joensuulaisia noin 200.