1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

IMF: Suomen löydettävä tasapaino sopeuttamisen ja elvyttämisen välillä

IMF:n näkemyksen mukaan Suomen on tehtävä rakenteellisia uudistuksia muun muassa palkkaneuvottelujärjestelmään ja työttömyysvakuutukseen. Valuuttarahasto kiittelee useita hallituksen esityksiä.

talous
IMF:n logo pääkonttorin edustalla Washington DC:ssä.
IMF:n pääkonttori Washington DC:ssä.Jim Lo Scalco / EPA

Kansainvälinen valuuttarahasto näkee Suomen keskeisenä haasteena talouskehityksen elvyttämisen tehostamalla tuottavuutta ja parantamalla työllisyyttä. IMF on esittänyt arvionsa Suomen talouden tilasta tänään tiistaina.

IMF:n näkemyksen mukaan Suomen on tehtävä rakenteellisia uudistuksia muun muassa palkkaneuvottelujärjestelmään ja työttömyysvakuutukseen. Valuuttarahaston mukaan Suomen on löydettävä finanssipolitiikassa tasapaino sopeutustoimien ja elpymisen turvaamisen välillä.

IMF painottaa, että Suomen julkista taloutta on tasapainotettava, jotta pitkän aikavälin kestävyys varmistetaan. Se huomauttaa tasapainottamisesta kuitenkin aiheutuvan uhkia lyhyen aikavälin kasvun kannalta. Siksi rahaston mukaan julkisen talouden sopeutuksella on puututtava pitkän aikavälin paineisiin. Esimerkiksi se nostaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen eli soten.

IMF ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 0,4 prosenttia. Ensi vuoden lukemaksi se ennakoi 0,9 prosenttia. Useat suomalaiset ennustelaitokset ovat arvioineet luvun olevan jopa negatiivinen tai pysyvän hyvin lähellä nollaa. IMF huomauttaa, että esimerkiksi julkisen talouden tasapainottamisen ennustettua suuremmat vaikutukset voivat jarruttaa elpymistä.

IMF kiittelee hallitusta, tarvetta kuitenkin laajoihin uudistuksiin

IMF kiittelee hallituksen uudistussuunnitelmaa. Sen mukaan ohjelmaa on kuitenkin kehitettävä ja se on myös toteutettava. Hallitus uskoo työpaikkoja syntyvän, kun työkustannuksia alennetaan.

IMF pitää esimerkiksi esitystä kauppojen aukioloaikojen vapauttamisesta tervetulleena todellisena askeleena. Se pitää hyvänä myös hallituksen suunnitelmia vähentää ylityökorvauksia ja palkallisia vapaapäiviä. IMF:n mukaan ne parantavat kilpailukykyä, mutta eivät kuitenkaa poista tarvetta laajoihin työmarkkinauudistuksiin.

"Työttömyyskorvausten kestoa lyhennettävä"

IMF:n lausunnon mukaan työttömyyskorvauksia pitäisi Suomessa uudistaa esimerkiksi rajoittamalla niiden kestoa ja parantamalla niiden seurantaa. Valuuttarahasto pitää huolestuttavina hallituksen suunnitelmia leikata aktiivisen työmarkkinapolitiikan menoja, vaikka työttömyys yleistyy.

Rahasto nostaa esille myös asuntotuotannon: Kohtuuhintaisten kotien saatavuus kasvualueilla helpottaisi ihmisten liikkumista työn perässä. Asuntojen hinnat vastaavat Suomessa suurin piirtein talouden tilaa, IMF arvioi.

Suomessa vieraileva IMF:n valtuuskunta on tavannut muun muassa viranomaisia, työmarkkinaosapuolia ja tutkimuslaitosten väkeä. Valuuttarahasto arvioi jäsenmaidensa taloutta säännöllisesti.

Lue seuraavaksi