Lasten käytöshäiriöt vähenevät vanhempia tukemalla

Käytöshäiriöihin on puututtava tavalla, joka ei leimaa perheitä. Vanhempien tukeminen paitsi vähentää lasten käytöshäiriöitä merkittävästi, myös parantaa vanhemmuuden taitoja. Turun yliopistossa tehty tutkimus on laatuaan ensimmäinen maailmassa.

Kotimaa
AIkuinen ja lapsi käsi kädessä
Erkki Suonio/YLE

Lasten käyttäytymishäiriöitä voidaan tehokkaasti vähentää tukemalla vanhemmuutta.

Turun yliopistossa on tehty seurantatutkimus, jossa on tarkasteltu 500 perhettä. Nelivuotisneuvolaan tulleista lapsista seulottiin käytöshäiriöiset lapset ja heidän vanhempansa poimittiin mukaan tutkimukseen.

Vanhemmat saivat apua ja valmennusta vanhemmuuteen kolmen kuukauden ajan. Tukea annettiin sekä verkossa että puhelimitse kerran viikossa noin tunnin ajan.

– Pystymme osoittamaan, että lasten käytöshäiriöt vähenevät merkittävästi. Samalla vanhemmuuden taidot paranevat, kertoo lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen johtaja, professori Andre Sourander Turun yliopistosta.

Käytöshäiriöt varhaislapsuudessa voivat johtaa rikollisuuteen

Pienen lapsen käytöshäiriöt voivat ilmetä monella tavalla. Sourander kertoo, että käytöshäiriöiset lapset ovat uhmakkaita, omaehtoisia ja haastavia.

Jos tarkastellaan taaksepäin niitä henkilöitä, jotka tekevät rikoksia, on valtaosa heistä ollut käytöshäiriöisiä jo varhaislapsuudessa.

Andre Sourander

– Tällaisia oireitaon kaikilla lapsilla, mutta kun oireet ovat huomattavia ja vanhemmat kokevat, että ongelmista aiheutuu haittaa, voidaan puuha käytöshäiriöistä, Sourander sanoo.

Käytöshäiriöihin on syytä suhtautua vakavasti ja niihin on hyvä puuttua jo varhaisessa vaiheessa, sillä käytöshäiriöisellä lapsella on suurempi mahdollisuus ajautua rikolliselle tielle.

– Jos tarkastellaan taaksepäin niitä henkilöitä, jotka tekevät rikoksia, on valtaosa heistä ollut käytöshäiriöisiä jo varhaislapsuudessa, Sourander sanoo.

Perheitä ja vanhempia ei saa leimata

Käytöshäiriöihin puuttumisessa tulee muistaa, että tapojen tulee olla sellaisia, etteivät ne leimaa perheitä tai lapsia liikaa. Vanhempien on oltava valmiita ja halukkaita hyödyntämään näitä keinoja ja hakeutumaan palveluiden pariin.

Vanhempien tukeminen on todettu toimivaksi keinoksi.

– Kun lapsella on paljon ongelmakäyttäytymistä ja vanhemmalla muita paineita, voi arjessa tulla noidankehä, jossa nähdään vain huonoa ja negatiivista. Vanhemmat voivat joutua helposti rangaistusten kierteeseen, kuvailee Sourander.

Tuen avulla vanhemmat saavat vanhemmuuden paremmin hallintaansa.

– Vanhemmuutta voi opiskella arkipäivässä. Voi löytää uusia tapoja toimia, mikä johtaa siihen, että vanhempi näkee lapsensa uudella tavalla. Kun tapahtuu tällainen muutos, muuttaa se myös lapsen käyttäytymistä.

Taloudellisesti tehokkaampi tapa puuttua ongelmiin

Turun yliopisto kokeilee ohjelmaa nyt muutamissa kaupungeissa ja kehittää siitä sellaista, että se saataisiin osaksi terveydenhuoltojärjestelmää.

Tämä on suomalainen innovaatio, jolla voisi olla myös globaalia merkitystä.

Andre Sourander

– Pystymme digitaalisesti ja matalalla kynnyksellä vaikuttaa perheiden ja lasten ongelmiin mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämä on suomalainen innovaatio, jolla voisi olla myös globaalia merkitystä, Sourander sanoo.

Hänen mukaansa vanhempien tukeminen ja lapsen käytöshäiriöiden korjaaminen sitä kautta, on taloudellisesti järkevämpää kuin asioihin puuttuminen jälkikäteen.

– Jos odotamme vuosikausia, voivat kustannukset olla yhdenkin lapsen sijoituksessa tai lastenpsykiatrisen osaston hoidossa niin suuria, että koko ennaltaehkäisevä mielenterveystyö voitaisiin rahoittaa yhden lapsen aiheuttamilla kustannuksilla, Sourander sanoo.