Pohjois-Karjalassa rajoituksia kuhan ja hauen käytölle

Kuhalle ja hauelle asetetaan rajoituksia eräissä Joensuun alueen vesissä. Joensuun kaupungin Ympäristöterveydenhuollon jaosto kieltää Eimisjärvi-Lauttalampien vesistä pyydetyn yli kilon painoisen kuhan myynnin. Myyntikiellon saavat myös Korpijärven yli kilon painoinen hauki ja hieman suurempi kuha. Myös kotikäyttöä suositellaan näissä tapauksissa vältettävän.

luonto
Kuha rantakivellä.
Arja Lento / Yle

Korkeat elohopeapitoisuudet ovat tuoneet rajoituksia pohjoiskarjalaisten kalojen käyttöön. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys tutki kaksi vuotta sitten maakunnan kalojen elohopeapitoisuuksia 19 järvessä ja yhdessä joessa. Tutkimuksia tehtiin Joensuun Kiihtelysvaarassa, Pyhäselässä ja Tuupovaarassa, sekä Rääkkylän ja Tohmajärven alueilla.

Tutkittavina kalalajeina olivat ahven, hauki ja kuha. Näytteet saatiin alueen kalastajilta ja muilta harrastajakalastajilta.

Elohopean enimmäismäärät ylittyivät Jänisjoen vesistöalueeseen kuuluvissa Eimisjärvi (siirryt toiseen palveluun)-Lauttalammit-, Melakko-Loitimo-, Korpijärvi sekä Jänisjoki –vesissä.

Tutkimusten pohjalta esittää Joensuun kaupungin Ympäristöterveydenhuollon jaosto, että Joensuun Tuupovaaran Eimisjärvi-Lauttalammit -vesistä pyydettyä yli 1 kg:n kuhaa ei saa myydä, ellei erikseen kyetä osoittamaan, että elohopeapitoisuus ei ylitä säädettyjä raja-arvoja.

Rajoitukset koskevat myös Korpijärveä, jossa kielto koskee yli 1,5 kg:n kuhaa ja yli 1 kg:n haukea.

Näitä kaloja, jotka on pyydetty edellä mainituista vesistä, ei suositella käytettäväksi myöskään kotitalouksissa.

Kiteen, Rääkkylän ja Tohmajärven alueille ei aseteta rajoituksia.