"Kalaa käy padolla hakkaamassa päätä seinään paljon" – Keravanjoen kalat saivat uuden kutupaikan

Metsähallituksen henkilöstökerho ahkeroi talkoovoimin taimenten kutupaikan. Keravanjokeen on noussut viime vuosina hyvin meritaimenta, mutta hyvistä kutupaikoista on ollut pulaa.

Kuva: Yle

Keravanjokeen Tikkurilankoskelle rakennettiin keskiviikkona taimenten kutupaikkoja. Metsähallituksen henkilöstökerhon talkoovoimin toteuttamat kutupaikat sijaitsevat Tikkurilankosken padon alapuolella. Uusilla kutupaikoilla on suuri merkitys joen taimenkannalle, koska niissä arvellaan käyvän vuosittain useita kymmeniä taimenia kudulla.

Puutetta kutupaikoista

– Tässä padon alapuolella on ollut puutetta kutupaikoista. Tässä on kovat virtaamat ja kalaa käy tuossa padolla hakkaamassa päätä seinään paljon. Kun ne huomaavat, ettei siitä pääse ylös, niin ne tulevat tähän alemmaksi kudulle ja silloin tarvitaan näitä kutupaikkoja, sanoo suunnittelija Arto Pummila Etelä-Suomen luontopalveluista.

Keravanjokeen nousevien meritaimenten määrä on viime vuosina lisääntynyt ilahduttavasti. Uusilla kutupaikoilla toivotaan joen taimenkannan lisääntyvän entisestään.

– Kyllä uskon, että uusilla kutupaikoilla on suuri positiivinen merkitys taimenkannalle. Peruskanta on hyvä. Esimerkiksi viime syksynä tässä kävi todella hyvin meritaimenia. Parhaana päivänä näin yli viisikymmentä kalaa tässä koskessa padon alapuolella noin 150 metrin mittaisella jokipätkällä, kertoo Pummila.

Keravanjoessa on hyvä kalakanta

Keravanjoen kalakantaa ovat parantaneet kuormituspäästöjen vähentyminen sekä erilaiset joen parannustyöt.

– Joesta saa tänä päivä todella komeita kaloja. Esimerkiksi pyydystetyt meritaimenet ovat olleet kooltaan jopa kahdeksan kiloisia ja suurempiakin ja komeita lohia nousee jokea pitkin aika korkeallekin, kertoo suunnittelija Arto Pummila Etelä-Suomen luontopalveluista.