Yliopisto tarttuu pakolaistilanteeseen koulutuksella Eritreassa

Itä-Suomen yliopisto aloittaa lokakuussa koulutushankkeen Eritreassa. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on muun muassa parantaa paikallisen teknillisen korkeakoulun viestintätekniikkaa ja opetussuunnitelmia. Ulkoministeriön rahoittaman koulutustyön taustalla on tehdä maasta muutosta vähemmän houkuttelevaa eritrealaisille.

Kotimaa
Eritrean Institute of Technology (EIT)
Itä-Suomen yliopisto aloittaa koulutusyhteistyön paikallisen Eritrean Institute of Technology (EIT) -teknillisen korkeakoulun kanssa.Annica Moore

Itä-Suomen yliopisto pyrkii vaikuttamaan koulutuksella pakolaistilanteeseen Eritreassa. Yliopisto käynnistää lokakuussa koulutushankkeen yhteistyössä Aalto-yliopiston ja paikallisen Eritrean Institute of Technology (EIT) -teknillisen korkeakoulun kanssa. EIT sijaitsee lähellä Eritrean pääkaupunkia Asmaraa.

Tavoitteena on parantaa EIT:n tieto- ja viestintätekniikkaa sekä perustaa paikallisesti tuotettujen sähköisten oppimateriaalien kehittämiseen tarkoitettu opetusteknologian yksikkö. Myös korkeakoulun opetussuunnitelmia kehitetään ja henkilökuntaa koulutetaan.

– Opiskelijat kokevat EIT:n tämän hetken koulutustarjonnan liian teoreettisena. Koulutus ei myöskään vastaa kehittyvän yhteiskunnan tarpeita, ja näin ollen opiskelijat eivät löydä mielekästä työtä maasta, tutkijatohtori Ilkka Jormanainen Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitokselta kertoo.

– Näillä näkymin Eritreaan tehdään hankkeen aikana viisi vierailua, jotka kukin kestää kahdesta viikosta kuukauteen. Matkaan lähdetään 2-4 henkilön ryhminä, Jormanainen jatkaa.

Maastamuutosta vähemmän houkuttelevaa

Koulutuksella pyritään antamaan opiskelijoille taitoa käsitellä maan ongelmia ja kehittää maata. Samalla tavoitteena on tehdä maastamuutosta vähemmän houkuttelevaa. YK:n arvion mukaan Eritreasta lähtee joka kuukausi noin 4 000 ihmistä naapurimaihin ja Eurooppaan paremman elämän toivossa.

– Kehittämällä opetussuunnitelmaa ja opetuksen sisältöjä vastaamaan paremmin paikallisia tarpeita voimme toivottavasti auttaa opiskelijoita jäämään maahan myös valmistumisen jälkeen, tietoyhteiskunnan kehitys on kuitenkin yksi Eritrean hallituksen kärkihankkeista, Ilkka Jormanainen kertoo.

Ennen opetuksen sisältöön tarttumista paikallisen korkeakoulun tietoverkot on kuitenkn saatava toimimaan. Nykyaikaiset oppimisympäristöt ja -väliineet eivät ilman muutoksia istu yhteen ulkoministeriön mukaan maailman vähiten kehittyneisiin maihin.

– Tästä syystä ensimmäiselle vierailulle Eritreaan lähtevät nimenomaan tietoverkkoasiantuntijat yliopiston tietotekniikkakeskukselta. Opetussuunnitelmien ja -sisältöjen sekä EIT:n opetushenkilöstön koulutuksen vuoro tulee sitten myöhemmässä vaiheessa, Jormanainen toteaa.

Ensimmäinen kahdenvälinen kehitysyhteistyöohjelma Eritreassa

Itä-Suomen yliopiston koordinoimaa kaksivuotista hanketta rahoitetaan ulkoministeriön ohjelmasta, jolla pyritään vaikuttamaan maastamuuton syihin lähtömaassa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen kahdenvälinen kehitysyhteistyöohjelma Eritreassa.

– Suurin syy maastamuuttoon on varmasti huono ihmisoikeustilanne, mutta myös puutteellinen osaaminen ja esimerkiksi koulutuksen huono taso. Näihin viimeisimpiin voidaan tällä hankkeella vaikuttaa, ihmisoikeuksiin tällä projektilla ei tietystikään suoranaisesti voida puuttua, Ilkka jormanainen sanoo Itä-Suomen yliopistosta.

Itä-Suomen yliopiston hanke oli yksi kolmesta ulkoministeriön ohjelmasta rahoitetusta hankkeesta. Ohjelmaan valittujen hankkeiden kokonaisbudjetti on noin 1,56 miljoonaa euroa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on 450 000 euroa.