Sairaalapäivystys otti mallia autoteollisuudesta: Hukkatyö pois ja potilas nopeammin hoitoon

Vuoden alussa toimintansa Länsi-Pohjan keskussairaalassa aloittanut uudenlainen päivystysmalli, akuuttiklinikka, on palkittu uudistuksestaan niin sanotulla lean-palkinnolla. Lean-ajattelu on alun perin ollut käytössä autoteollisuudessa. Terveydenhuolto on ottanut teollisuuden tehokkuusajattelusta mallia.

Kotimaa
Länsi-Pohjan keskussairaalan akuuttiklinikan ylilääkäri Tapio Åman ja osastonhoitaja Sanna Kallankari
Kati Teirikko / Yle

Länsi-Pohjan keskussairaalassa Kemissä uudistettiin vuodenvaihteessa päivystystä siten, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystykset yhdistettiin uudenlaiseksi akuuttiklinikaksi.

Potilas hoidetaan niin sanotun yhden luukun periaatteella ja hoitoon pääsee hoidon tarpeen arvioinnin kautta.Asiakkaita ei enää siis jaeta erikseen terveyskeskuspotilaisiin ja sairaalapotilaisiin.

Akuuttiklinikan osastonhoitaja Sanna Kallankari kertoo, että uudistuksesta on ollut hyötyä sekä hoitotyötä tekeville että potilaille.

Työnkuvat ovat selkiytyneet ja jokainen tekee sitä, mitä parhaiten osaa.

Sanna Kallankari

– Työnkuvat ovat selkiytyneet ja jokainen tekee sitä, mitä parhaiten osaa. Potilaat pääsevät nyt myös nopeammin hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointiin. Potilasta hoitaa vain yksi hoitotiimi loppuun asti, Kallankari sanoo.

Länsi-Pohjan akuuttiklinikalla suurin osa eli yli 90 prosenttia potilaista pääsee kymmenessä minuutissa hoitajan puheille, kun aiemmin saattoi kulua tunti-pari ennen kuin pääsi ensimmäiseen arvioon.

Ei konsultteja ja suuria investointeja

Akuuttiklinikan toimivuus on huomattu muuallakin ja Länsi-Pohjan päivystysuudistus palkittiin tiistaina niin sanotulla lean-palkinnolla. Palkinnon myönsivät konsulttiyritys Ernst & Young sekä terveyden- ja sosiaalihuollon tapahtumia ja koulutuksia järjestävä Professio.

Palkintoperusteissa kerrotaan, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin päivystysuudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota asiakaslähtöisyyteen ja hallittuun muutoksen johtamiseen. Myös taloudellisesti uudistus on ollut järkevä.

Akuuttiklinikan ylilääkäri Tapio Åman sanoo, että uudistus ei tullut kalliiksi.

– Ei tämä hirveän kallista ollut. Teimme tämän omalla porukalla, oman työn ohessa emmekä palkanneet esimerkiksi konsultteja, Åman kertoo.

Hukkatyö ja byrokratia pois

Lean-ajattelu on alun perin ollut käytössä autoteollisuudessa, minkä jälkeen sitä on laajennettu muuhunkin teollisuuteen ja terveydenhuoltoon. Osastonhoitaja Sanna Kallankari kertoo, että Länsi-Pohjassa lean on tarkoittanut muun muassa uudenlaista johtamisen filosofiaa.

– Pyrimme parantamaan toiminnan tehokkuutta, laatua ja tulosta. Toiminnasta pitää tulla myös säästöä, eli kaikki mahdollinen hukkatyö ja turha työ, kaikki mahdolliset virheet ja ongelmat poistetaan ja turha byrokratia poistetaan, Kallankari luettelee.

Ylilääkäri Tapio Åman kertoo, että malli on levinnyt ja leviämässä muuallekin.

– Esimerkiksi Rovaniemellä Lapin keskussairaalan yhteispäivystyksessä on menty samantyyppiseen toimintaan ja tätä työtä on tehty yhteispäivystyksissä muuallakin Suomessa. Tämä on herättänyt kiinnostusta, Åman sanoo.