Valtiontalouden tarkastusvirasto: Syrjäytyminen maksaa miljardeja

Viraston mukaan hallinnon uudistusten käytännön toteutus on ollut hidasta.

politiikka

Luottamus Suomen talouteen riippuu julkisen hallinnon kyvystä tehdä rakenteellisia uudistuksia ja tarttua digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin, linjaa Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Uudistusten toteutuminen vaatii viraston mukaan päättäjiltä selkeitä valintoja.

VTV näkee, että hallinnon uudistushankkeiden toteutus on ollut vuosituhannen vaihteen jälkeen kehnoa, mikä on osaltaan heikentänyt Suomen taloutta. Resurssien niukentuessa eduskunnan pitää tehdä selkeitä arvovalintoja ja hallitusohjelman linjausten on konkretisoiduttava käytännön tuloksiksi, jotta luottamus Suomen talouteen säilyy, virasto toteaa.

Tarkastusvirasto korostaa digitalisoitumisen mahdollisuuksia hallinnon tehostamisessa. Virasto pitää hyvänä asiana, että hallitus on nostanut digitalisaation yhdeksi kärkihankkeeksi. Sähköisiä palveluja tulee kuitenkin kehittää kokonaisvaltaisesti, ei irrallisina tietojärjestelmähankkeina, VTV alleviivaa.

Syrjäytymisen kustannukset hipovat pilviä

Valtiontalouden tarkastusviraston laskelmien mukaan syrjäytyminen aiheuttaa kansantaloudelle miljardiluokan kustannukset. Virasto muistuttaa, että syrjäytymistä voidaan vähentää työllisyys- ja kuntouttamistoimilla.

Tehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ehkäisevät syrjäytymistä ja edesauttavat maahanmuuttajien integroitumista ja työllistymistä. Erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvat tukitoimet tuottavat paremmin kuin mitkään muut investoinnit, VTV painottaa.

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan sähköisiä palveluja kehitettäessä onkin muistettava turvata myös henkilökohtaiset palvelut nuorille ja maahanmuuttajille, joilla on korostunut syrjäytymisriski.