Hyppää sisältöön

Professori: Sipilä pakottaisi työmarkkinaosapuolet sopimaan huonommista ehdoista – malli vieras Suomessa

Suomalaisilla työmarkkinoilla on voimassa perusoikeuksiin kuuluva sopimusvapaus, jota pääministeri Sipilän pakkolait ovat muuttamassa. Palkansaajajärjestöjen ja työnantajien neuvotteluissa ei voi Sipilän lakien jälkeen sopia enää paremmista työehdoista. Työoikeuden professori pitää mallia erikoisena ja vieraana.

UPM suunnittelee Kouvolan Myllykosken paperitehtaan sulkemista vuoden loppuun mennessä. Kuva: YLE

Työmarkkinoilla on voimassa niin sanottu vähimmäispakottavuus. Työ- ja sosiaalioikeuden professorin Jaana Paanetojan mukaan malli on nyt muuttumassa ammattikielellä enimmäispakottavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattiyhdistysliike ja työnantajat eivät voi enää keskitetysti sopia työ- ja virkaehtosopimuksissa paremmista ehdoista kuin yleisesti on sovittu kaikille.

– Korvausten tasoihin puuttuminen ei ole mikään ongelma sinänsä, ongelma on se hallitus on rajoittamassa sopimusvapautta lainsäädännöllä, kun osapuolille asetetaan raja, jonka yli ei voi mennä, professori Paanetoja Lapin yliopistosta tiivistää.

Paanetojan mukaan on kyseenalaista tai mahdollisesti kansainvälisten sopimusten vastaista estää sopimusvapautta. Paanetojan mukaan samoilla hallituksen periaatteilla voisi rajoittaa myös muuta sopimusvapautta, kuten kuluttajansuojaa, mutta tämä tehdään nyt työmarkkinolle. Suomea sitova kansainvälinen oikeus painottaa Paanetojan mukaan sopimusoikeutta ja vapaa keskustelua, ja hallituksen toimet rikkovat mahdollisesti näitä periaatteita.

Sopimukset paremmiksi vain työpaikoilla

Hallituksen työlakipaketti, jossa säädellään maksimitasot muun muassa ylityökorvauksiin ja sunnuntaikorvauksiin on professori Paanetojan mielestä vieras ja tuntematon ajatus suomalaisessa työlakikäytännössä.

Hallituksen esitykset ovat todella erikoisia. Hallituksen mallissa on lähdetty uudelle tielle.

Jaana Paanetoja

– Hallituksen esitykset ovat todella erikoisia. Hallituksen mallissa on lähdetty uudelle tielle. Siinä on asiantuntijoilla miettimistä mitä hallituksen esittämä uusi normi tarkoittaa.

Hallituksen malli tarkoittaisi sitä, että jatkossa ainoastaan työpaikoilla voitaisiin sopia lakia paremmista työehdoista. Professori Paanetoja epäilee päästäänkö työpaikoilla sopimisella hallituksen tavoittelemiin kustannussäästöihin.

Professori Paanetojan mukaan hallituksen pitäisi tasapuolisuuden nimissä sopia myös siitä, että millään työpaikalla ei voi olla lakeja huonompia ehtoja. Nyt muun muassa sairausajan palkattomuus on jollain alalla pidempi kuin hallitus esittää.