EU-maat lähenevät sopua turvapaikanhakijoiden jakamisessa – katso kartasta, missä leirissä maat ovat

EU ei edes yritä tässä vaiheessa saada aikaan sopimusta pysyvästä turvapaikanhakijoiden jakamisjärjestelmästä. Sen sijaan sopu 120 000 turvapaikanhakijan uudelleensijoittamisesta näyttäisi olevan syntymässä taakanjaon kannattajien ja kriitikoiden kesken. Katso kartasta, mihin leiriin Suomi ja muut EU-maat kuuluvat.

turvapaikanhakijat
Kartta Euroopan maiden pakolaislinjoista.
Yle Uutisgrafiikka

EU:n sisäministerit hierovat tiistaina Brysselissä sopua komission ehdotuksesta, jonka mukaan 120 000 turvapaikanhakijaa jaetaan edelleen jäsenmaihin.

Keskiviikkona valtionpäämiehet neuvottelevat suurista suuntaviivoista, kuten rajaturvallisuudesta ja avusta yli kaksi miljoonaa syyrialaispakolaista vastaanottaneelle Turkille.

Viime maanantain sisäministerien kokouksen jälkeen komission ehdotusta on viilattu uusiksi. Ehdotuksesta on nyt poistettu komission matemaattinen laskentamalli, joka laskee kullekin maalle uudelleensijoitettavien turvapaikanhakijoiden määrän. Malli olisi ottanut huomioon maan koon, varallisuuden, turvapaikanhakijoiden määrän ja työttömyyden.

Jopa tiukat määrälliset arviot kullekin maalle nyt jaettavien turvapaikanhakijoiden luvusta on poistettu ehdotuksesta, ja maat saavat itse ehdottaa sopivaa määrää.

Ehdotus mennee lävitse, sillä kannat ovat pehmenneet monessa kielteisesti suhtautuneessa maassa. Esimerkiksi Latvia päätti sittenkin ottaa vastaan liki 800 turvapaikanhakijaa, vaikka edelleen vastustaa komission sanelua taakanjaossa.

Britannia ja Irlanti ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä jaon ulkopuolelle, samoin Tanska. Mailla on poikkeusasema EU:n sisä- ja oikeusasioita koskevassa yhteistyössä.

Kriittisten maiden joukossa isoja astevaihteluita

Oheisessa kartassa on maat jaettu sen mukaan, vastustavatko ne turvapaikanhakijoiden jakamista komission päätöksellä.

Kriittisten maiden leirissä on eniten hajontaa. Kiivaimmin taakanjakoa kritisoivat Tšekki, Slovakia, Unkari ja Romania. Esimerkiksi Romania on ilmoittanut aikovansa ottaa selvästi pienemmän määrän turvapaikanhakijoita kuin mitä komissio alunperin ehdotti. (siirryt toiseen palveluun)

Toiset, kuten Suomi, ovat vain vastustaneet komission sanelua, ja ovat valmiita vapaaehtoiseen taakanjakoon.

Unkari jäämässä pois?

Unkari on saamassa kielteisen kantansa lävitse, ja maa jätetään taakanjaon ulkopuolelle. Budapestin näkökulmasta maa ei ole etulinjan vastaanottajamaa, koska turvapaikanhakijat tulevat maahan Kreikasta.

Komission suunnitelmassa eteenpäin jaettavista turvapaikanhakijoista 54 000:n piti tulla Unkarista.

Osa jäsenmaista on sitä mieltä, että Unkarilta vapautuvat jakopaikat voidaan nyt täyttää Italiaan ja Kreikkaan tulevilla turvapaikanhakijoilla, toisten mielestä paikat jätettäisiin nyt reserviin.