1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Autojen päästöt voivat olla valovuosien päässä ilmoitetuista

Yhdysvaltain ympäristöviranomainen EPA (Enviromental Protection Agency) syyttää Volkswagenia laittoman "huiputuslaitteen" asentamisesta sen valmistamiin vuosimallin 2009-2015 dieselmoottorisiin autoihin. Syytös koskee kahden litran moottorilla varustettuja autoja useissa eri mallisarjoissa, kuten Golf, Jetta ja Passat.

Volkswagenin autoja valmistajan tehtaalla Tenneseessä, Yhdysvalloissa, tammikuussa 2012. Kuva: Erik S. Lesser / EPA

Volkswagenin päästökohu Yhdysvalloissa ei kuitenkaan ole ainutlaatuinen. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko kertoo, että samantyyppisiä tapauksia on löydetty aeimmin muistakin automerkeistä.

– Joko ollaan oltu taitavampia, ettei olla jääty kiinni, mutta vähään aikaan en muista, että vastaavaa olisi uutisoitu, Laurikko kiteyttää.   

Volkswagenin ja Yhdysvaltain viranomaisten välinen riita on mahdollista osittain siksi, että Yhdysvalloissa autojen tyyppihyväksymistä koskeva lainsaäädäntö on erilaista kuin Euroopassa. Euroopassa autot mitataan vain tyyppihyväksynnässä, mutta Yhdysvalloissa tehdään säännöllisesti pistokokeita myös liikenteessä olleille automerkeille. Volkswagenin päästöhuijaus paljastui juuri tällaisessa pistokokeessa. 

Mittauksessa voidaan vaikuttaa

Suoranaisten huijauslaitteiden käyttöä laajempi ongelma on pakokaasulainsäädännön määrittämien mittausten tulosten ja todellisessa liikenteessä havaittavien päästöjen eroavuus.

Tuloksiin vaikuttavat lukuisat olosuhteet, jotka kaiken lisäksi voivat poiketa rajustikin laboratorio-olosuhteissa ja normaalissa liikenteessä.

Kyse on myös siitä, että tehtaat käyttävät täysimääräisesti hyväkseen mittauksissa sallitut toleranssit eli muuttujien vaihteluvälit. Pitämällä huolta siitä, että kaikki muuttujat ovat mittausta suoritettaessa tuloksen kannalta mahdollisimman edullisessa tilassa, saadaan parempi tulos, jos muuttujat ovat sattumanvaraisesti niille sallituissa vaihteluväleissä.

Laurikko korostaa, että hän ei edes käyttäisi tästä sanaa huijaus, koska asia ei  ole aivan yksioikoinen. Mittaustuloksiin voidaan vaikuttaa puuttumalla erilaisiin ulkoisiin tekijöihin kuten vaikkapa kosteuteen, lämpötilaan ja ajo-vastukseen.

– Näin voidaan pysyä raja-arvojen alapuolella,  mutta jos mittaus tehdään toisessa paikassa toisella tavalla, raja-arvot voivat ylittyä. 

Konepellin avaaminen paljasti petkutuslaitteen

EPA syyttää Volkswagenia siitä, että auton laitteisto ja tietokoneohjelmat olisivat haistaneet, onko kyseessä päästömittaus, jolloin laite ohjasi moottorinohjausta käyttämään hyväksyttyihin tuloksiin johtavia asetusarvoja.

– Silloin tällöin löydetään tosiaan näitä niin sanottuja petkutuslaitteita, Laurikko kertoo.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa löytyi kerran eräästä autosta laite, joka tunnisti laboratoriokokeen alkavan, kun konepelti avattiin. Konepellin avaaminen sytytti  pienen työvalon, joka puolestaan lähetti signaalin moottorinohjausyksikölle, että nyt ajetaan konepelti auki. Tämä ei voinut tarkoittaa kuin laboratoriokoetta.

Euroopassa mittausmääräykset muuttuvat

Juhani Laurikko sanoo, että Suomessa katsastusasemilla tehtävät päästömittaukset ovat aivan eri asia kuin nyt Yhdysvalloissa tapahtunut päästömittaus. Meidän katsastuksessamme katsotaan ainoastaan, että auto on kunnossa eikä siitä ole poistettu mitään oleellisia osia, jotka vaikuttaisivat pakokaasupäästöihin.

– Päästöjen raja-arvojen mittaaminen on huomattavasti paljon monimutkaisempaa. Ja pistokokeita ei Euroopassa tehdä lainkaan. Ainoa poikkeus on Ruotsi, jossa tämäntyyppisiä tutkimuksia tehtiin jo ennen Ruotsin liittymistä EU:n jäseneksi. 

Samaan kokonaisuuteen liittyvät myös autotehtaiden ilmoittamat polttoaineen kulutusarvot, joiden todenmukaisuutta on ihmetelty ja epäilty pitkään. Myös niiden mittaamiseen voidaan vaikuttaa - ja vaikutetaan - tietoisesti puuttumalla mittausolosuhteisiin. 

Kulutuksen mittaaminen tapahtuu saman kokeen yhteydessä kuin pakokaasupäästöjenkin mittaaminen.

Euroopassa moottoreiden testausta ja mittaustuloksia koskeviin lakeihin ollaan tekemässä muutoksia vuoden 2017 aikana. Muutosten jälkeen kulutus- ja päästölukujen uskotaan olevan lähempänä totuutta kuin nyt.