Luontokartoittaja kolusi soita Ylä-Savossa – löysi harvinaisia päiväperhosia

Havaitut lajit kertovat hyvin soiden luonnontilaisuudesta, sillä monet päiväperhoslajit häviävät ojitetuilta soilta nopeasti. Kartoittajan mielestä päiväperhosia kannattaisi etsiä soilta enemmänkin.

luonto
Perhosia styroksin päällä
Timo Leponiemi / Yle

Ylä-Savossa on tehty kesän aikana havaintoja suolla elävistä harvinaisista päiväperhosista.

Ammatikseen luontokartoituksia tekevä kuopiolainen Eerikki Rundgren löysi Rautavaaralla sijaitsevilta Ala-Tiilikan soilta neljä ainoastaan suolla esiintyvää päiväperhoslajia: suokirjosiiven, muurain- ja rahkahopeatäplät sekä suonokiperhosen.

Vieremän Talaskankaan Valkeisen soilta löytyi muurain- ja rahkahopeatäpliä. Havaituista lajeista suokirjosiipi ja muurainhopeatäplä on arvioitu uusimmassa Suomen lajien uhanalaisarviossa silmällä pidettäviksi lajeiksi.

Alueilla ei ole aiemmin tehty päiväperhoskartoituksia eikä nyt havaittuja lajeja ole myöskään todistetusti tavattu aiemmin Rautavaaralla tai Vieremällä. Tämä johtuu kartoittajan mukaan pitkälti siitä, että kartoituksia on tehty ylipäätään Pohjois-Savossa harvakseltaan.

Kesällä tehdyt havainnot kertovat Rundgrenin mukaan hyvin soiden luonnontilaisuudesta, sillä havaitut lajit häviävät nopeasti ojitetuilta soilta. Kartoitetut suoalueet sijaitsevat luonnonsuojelualueiden läheisyydessä. Kaikki havaitut lajit ovat Suomessa voimakkaasti taantuneita.

– Selvityksessä löytyneet perhoset sekä tavoite suojella mahdollisimman laajoja aloja puoltavat sitä, että kartoitetut alueet liitettäisiin läheisiin luonnonsuojelualueisiin, Rundgren sanoo.

Perhosia kannattaisi etsiä enemmänkin, sanoo kartoittaja

Pohjois-Savossa tavataan Rundgrenin mukaan vielä kaikkia kymmentä soilla esiintyvää päiväperhosta, mutta niiden olemassaoloa uhkaa elinympäristöjen tuhoutuminen ja pirstoutuminen.

Rundgren korostaa, että nyt kartoitetut alueet ovat hyvin pieni osa koko Pohjois-Savon perhosten osalta kartoittamatonta suoluontoa. Perhostutkija kannustaa etsimään päiväperhosia myös muilta soilta.

– Esimerkiksi Pohjois-Savossa on tiedossa yksi suoruuhikkaan esiintymispaikka Sonkajärven Tahkosuolta. Paikkoja saattaisi löytyä enemmänkin, jos niitä etsittäisiin järjestelmällisesti.

Suoruuhikas on arvioitu Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Rundgren teki Ala-Tiilikan ja Valkeisen soiden kartoituksen Vuokon luonnonsuojelusäätiön rahoituksella.