Some tarjoaa tunteita, joita moni kokee vain kännissä

Sosiaalisen median käyttö on yksi syy nuorten vähentyneeseen humalajuomiseen. Asiantuntijan mukaan juomisesta saatava palkinto on nimenomaan sosiaalinen.

Kotimaa
Kuvamerkkejä kännykän näytöllä.
Tiina Jutila / Yle

Nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt jatkuvasti tällä vuosikymmenellä. Tänä vuonna raittiiden nuorten osuus 12–16-vuotiaista tytöistä ja pojista on suurimmillaan koko 2000-luvun aikana.

Suomalaista juhlimiskulttuuria tutkinut sosiologi ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n erityissuunnittelija Antti Maunu näkee yhdeksi syyksi sosiaalisen median. Some täyttää Maunun mielestä ainakin osittain sitä tarvetta, jota usein tyydytetään juomisella.

– Ihminen on lähtökohtaisesti sosiaalinen olento. Somessa saa ilmaista tunteitaan ja olla sosiaalinen. Ihan kotona ja selvin päin.

Viina on vapautta mutta myös vaaraksi

Somesta huolimatta suurin osa nuorista kuitenkin vielä juo. Maunun mukaan alkoholi on Suomessa edelleen moraalisen aikuisuuden symboli ja siihen liittyvä emotionaalinen ja symbolinen lataus on suuri.

Viinaan liittyviä lainsäädännöllisiä uudistuksia on tällä hetkellä hankala tehdä, koska aina joku suuttuu.

Antti Maunu

– Viina merkitsee suomalaisille vapautta, mutta myös vaaraa. Viinaan liittyviä esimerkiksi lainsäädännöllisiä uudistuksia on täällä hankala tehdä, koska aina joku suuttuu.

Maunu haluaa kumota suomalaisten hellimän myytin, jonka mukaan Suomen alkoholilaki olisi maailman tai ainakin Euroopan tiukimpia.

– Edustamme eurooppalaista keskitasoa. Esimerkiksi Norjassa ja Ranskassa linja on joissain suhteissa vielä tiukempi. Baltiassa tiukennetaan, samoin Australiassa.

Ryhmään kuuluminen tärkeintä

Maunun mielestä yksi ratkaisu suomalaisten humalahakuiseen juomiseen olisi tarjota kansalle sosiaalisia vastineita porukalla olemiseen ja tunteiden ilmaisemiseen.

– Juomistilanteessa on luvallista osoittaa tunteitaan. Mikä muu toiminta olisi sellaista, jossa ollaan porukalla ja niin vahvasti ryhmänä?

Alkoholihaittojen vähentämiseksi erityisesti nuorten kohdalla Maunu liputtaa vapaamuotoisen yhdessäolon puolesta. Lähtökohtana on, että nuori tarvitsee kokemuksen kuulumisesta johonkin porukkaan ja sitä kautta maailmaan. Tämä on myös EHYT ry:lle ja tulevaisuuden ehkäisevän päihdetyön tärkeä linja.

– Olemme kehittäneet erilaisia ryhmäytymismalleja nuorten kanssa työskenteleville. Siinä ajatuksena on tarjota nuorille mahdollisuuksia paitsi ryhmätunteen kokemiseen, myös tunteiden ilmaisemiseen. Tällä tarjotaan nuorille sitä, mitä he tavoittelevat myös päihteiden käytöllä.