Merituulivoimalat pysyvät Suomenlahden rannikon suunnitelmissa vastarinnasta huolimatta

Inkoon ja Raaseporin edustalla sijaitseva aluevaraus merituulivoimaloille näyttää pysyvän maakuntakaavassa kuntien vastustuksesta huolimatta. Kumpikaan kunta ei ole halunnut kaavoittaa tuulivoimaloita vesialueilleen. Myös KHO on linjannut, ettei kaavoituspakkoa ole. Uudenmaan maakuntahallitus esittää silti aluevarauksen säilyttämistä tulevaisuuden varalle.

Kotimaa
Suomen Merituuli -yhtiön havainnekuva Inkoon ja Raaseporin merituulipuistosta.
Suomen Merituuli Oy

Uudeltamaalta on toistaiseksi löytynyt vain kaksi mahdollista merialuetta tuulivoimaloille Inkoon ja Raaseporin rajalta sekä Porvoon edustalta.

Kymmenen tai sitä suuremman voimalamäärän tarpeisiin on merellä kaksi ja mantereella kolme paikkaa.

Merja Vikman-Kanerva

Suomen Merituuli Oy on kiinnostunut perustamaan tuulivoimapuiston Länsi-Uudellemaalle, mutta hanke on tyssännyt kuntien haluttomuuteen kaavoittaa voimaloita vesilleen. Uudenmaan maakuntahallitus haluaisi kuitenkin säilyttää aluevarauksen myös tekeillä olevassa vaihemaakuntakaavassa.

– Mehän ollaan tehty aika laajoja selvityksiä siitä, että mitkä olisivat tähän toimintaan sopivia alueita ja niitä on valitettavan vähän. Kymmenen tai sitä suuremman voimalamäärän tarpeisiin on merellä kaksi ja mantereella kolme paikkaa, Uudenmaan liiton aluesuunnittelujohtaja Merja Vikman-Kanerva huomauttaa.

Nyt tekeillä oleva vaihemaakuntakaava täydentää vuonna 2006 laadittua maakuntakaavaa. Kaava hahmottelee maankäyttöä vuoteen 2050 saakka.

Maakuntakaava mahdollistaa, mutta ei pakota

Korkein hallinto-oikeus linjasi aikaisemmin tänä syksynä, että kunnilla ei ole velvollisuutta kaavoittaa vesialueitaan tuulivoimaloille, vaikka merkintä maakuntakaavassa olisikin.

– Maakuntakaava on tässä tapauksessa mahdollistava ja pitkällä aikatähtäimellä oleva varaus, mutta tämä ei velvoita kuntia tällaista toimintaa alueelleen kaavoittamaan. Sillä tavalla maakuntakaava kuitenkin vaikuttaa, että jos samalle alueelle kaavoitetaan jonkinlaista muuta maankäyttöä, niin se ei saa vaarantaa mahdollista tulevaa tuulivoima-aluetta, Vikman-Kanerva tarkentaa.

Maakuntavaltuusto käsittelee vaihemaakuntakaavaa kahdessa osassa marraskuussa ja tammikuussa. Yleisön nähtäville ja kommentoitavaksi kaavaehdotus tulee helmi-maaliskuussa.