Kreationistit pitävät evoluutioteoriaa erehtyväisenä, koska ihmisen äly on lankeemuksen vuoksi vinoutunut

Evoluutioteoriaa on todennettu monilla eri tavoilla, kuten fossiilien avulla. Kaikki eivät kuitenkaan siihen usko, vaan kreationistit pitävät yksittäisiä tieteellisiä teorioita, kuten evoluutiota, hyvin erehtyväisinä.

ilmiöt
Saksalaiset tutkijat esittelevät kivikaudella eläneen miehen pääkalloa Bonnissa heinäkuussa 2009.
David Ebener / EPA

Evoluutioteorialle ei ole tieteen puolella vaihtoehtoa. Tieteen ulkopuolelta vaihtoehdoksi on esitetty luomiskertomusta, mutta sillä ei ole Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian vastuuprofessori Veijo Kaitalan mukaan tieteellistä pohjaa.

Evoluutioteoria perustuu aineistoon, joka on saatu eri tavoilla. Fossiilit esittävät teoriassa tärkeää roolia, mutta myös tänä päivänä esimerkiksi luonnossa voi havainnoida evoluutiota hallituilla kokeilla tai pitkäaikaisilla havaintosarjoilla.

– Tavallinen ihminen ei pysty luonnossa evoluutiota havaitsemaan, sillä se pohjautuu pitkälle vietyihin geneettisiin analyyseihin tai ilmiasun muutoksiin, kuten koon tai värin muutoksiin. Evoluutio on pitkälti geenien muuttumista suhteessa ympäristöön ja olosuhteisiin, Kaitala toteaa.

Evoluutiota voidaan havainnoida nykyisin myös niin sanottujen mikrokosmosten avulla.

– Niissä tutkitaan bakteerien ja alkueläinten kehittymistä. Ne kehittyvät nopeasti, joten myös evoluutio on nopeampaa.

Ihmisen äly on lankeemuksen vuoksi vinoutunut

Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan usko evoluutioteoriaan. Sen hylkäämiseen vaikuttaa paljon se, että luomisusko ja evoluutioteoria ovat joidenkin mielestä ristiriidassa.

– Evoluutioteorian epäilijöitä on monenlaisia. Luomisusko on vaikuttanut keskeisellä tavalla länsimaisen ihmiskuvan kehittymiseen ja on monille myös elämän tarkoituksen perusta. Jos evoluution siis ajattelee uhkaavan luomisuskoa, tämä voi johtaa evoluution epäilyyn, toteaa systemaattisen teologian tutkijatohtori Rope Kojonen Helsingin yliopistolta.

Kreationistit eivät luota edes tutkijoiden enemmistön näkemykseen, jos se menee heidän uskon totuuksina pitämiään asioita vastaan.

Rope Kojonen

Toisille keskeisin syy epäillä evoluutiota on kokemus evoluutioteorian todisteiden heikkoudesta.

– Jotkut evoluutiota epäilevät kreationistit uskovat evoluution toimivan mikrotasolla esimerkiksi bakteerien sopeutumisessa, mutta eivät usko havaittujen mekanismien selittävän kaikkia elämän hienouksia.

Kreationistien maailmankuva sisältää esimerkiksi peruskristillisiä elementtejä, kuten ajatukset ihmisen luomisesta, lankeemuksesta ja pelastuksesta. He arvostavat sinänsä tiedettä Jumalan lahjana, mutta pitävät yksittäisiä tieteellisiä teorioita, kuten evoluutiota, hyvin erehtyväisinä. Tämä johtuu heidän mukaansa siitä, että ihmisen äly on lankeemuksen vuoksi vinoutunut.

– Kreationistit eivät luota edes tutkijoiden enemmistön näkemykseen, jos se menee heidän uskon totuuksina pitämiään asioita vastaan. Maailmassa on heidän mukaansa käynnissä hyvän ja pahan taistelu, joka toteutuu myös ideoiden, kuten luomisen ja evoluution taisteluna. Lopussa hyvä voittaa, Kojonen kertoo.

Kojonen toteaa myös, että teologien ja pappien enemmistö varsinkin suurissa, perinteisissä kirkkokunnissa hyväksyy evoluution ja luomisopin yhteensopivuuden. Teologit haluavat erottaa toisistaan tieteelliset teoriat ja niiden ateistiset tulkinnat, toisin kuin kreationistit.

Korjaus 28.9. klo 12.01 : Lisätty sitaattiin "Evoluutiota epäilevät kreationistit..." sana jotkut. Lisätty kohtaan "Kreationistien maailmankuva sisältää peruskristillisiä elementtejä,..." sana esimerkiksi.