1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

PAMin kysely: Valtaosa asiakkaista tyytyväisiä nykyisiin aukioloaikoihin

Yli 90 prosentille asiakkaista riittävät nykyiset aukioloajat, kertoo PAMin kysely. Isojen tavaratalojen ja hypermarkettien aukioloa juhlapyhinä kaipasi vain 16 prosenttia vastanneista. Aiempien kokemusten valossa PAM ei usko aukioloaikojen sääntelyn väljennyksen edes lisäävän alan työtunteja.

Kuva: Kalevi Rytkölä / Yle

Jopa 92 prosenttia kuluttajista ja alan työntekijöistä on tyytyväisiä tavallisimmin käyttämiensä kauppojen aukioloaikoihin, kertoo Palvelualojen ammattiliitto PAMin teettämä kyselytutkimus. Tutkimuksen toteutti TNS Gallup, ja siihen vastasi 1 000 suomalaista 31.8.–14.9.2015.

Hallitus valmistelee parhaillaan lakimuutosta kauppojen aukiololainsäädännön vapauttamiseksi. PAM ei lämpene ajatukselle. Tiedotteessaan PAM toteaa tuoreen kyselyn tulosten vahvistavan heidän käsitystään siitä, että asiakkaat ja kaupan alan työntekijät ovat tyytyväisiä kauppojen nykyisiin aukioloaikoihin ja lainsäädäntöön.

Lähes neljä viidestä vastaajasta (79 %) ei kyselyn tulosten mukaan halua, että isot tavaratalot ja hypermarketit olisivat auki juhlapyhinä, kuten jouluna ja pääsiäisenä. Aukioloa myös juhlapyhinä kaipasi 16 prosenttia.

– Näyttäisi siltä, että myös asiakkaat haluaisivat, että työntekijät saavat viettää juhlapyhiä perheidensä ja muiden läheistensä kanssa, eivätkä he koe tarvetta asioida kaupassa harvojen juhlapyhien aikaan, tulkitsee Selin.

Aiempi muutos ei lisännyt työtunteja

PAM muistuttaa, että vuonna 2009 tehdyt muutokset aukiolojen sääntelyyn eivät odotuksista huolimatta ole lisänneet alan työtunteja.

Tuolloin lakiuudistusten tavoitteena oli erityisesti kuluttajien näkökulmasta selkeyttää aukioloaikoja, turvata pienempien toimijoiden kilpailukyky sekä vapauttaa aukioloaikoja. Kaikissa näissä tavoitteissa on erilaisten kyselyjen ja tilastojen valossa onnistuttu kohtuullisen hyvin, Selin huomauttaa.

– Lainsäädännön kumoamisesta kärsisivät varsinkin pienemmät myymälät ja kioskit, uskoo Selin.

– Myös julkisten palvelujen tarve lisääntyisi. Kun kuluttajatkin ovat tyytyväisiä nykytilanteeseen, herää kysymys, mitkä lakimuutoksen todelliset hyödyt olisivat, Selin ihmettelee.