1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. turvapaikanhakijat

Turvapaikanhakijoiden siirroista ilmiriita: Mistä päätettiin?

Poikkeuksellisen äänestyksen jälkeen EU-maat päättivät siirtää 120 000 turvapaikanhakijaa maista, joihin heitä on tullut paljon. Lopullinen päätös poikkeaa aika lailla komission alkuperäisestä esityksestä.

Unkarin poliisi ohjasi turvapaikanhakijoita junaan maan Kroatian vastaisella rajalla 21. syyskuuta 2015. Kuva: Gyorgy Varga / EPA

1. Mistä siirrettävät turvapaikanhakijat tulevat?

Sisäministerit päättivät, että Italiasta siirretään 15 600 ja Kreikasta 50 400 turvapaikanhakijaa muihin jäsenmaihin vuoden kuluessa. Lisäksi 54 000 turvapaikanhakijaa sijoitetaan Italiasta ja Kreikasta tai muusta jäsenmaasta, johon tulee poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita.

2. Mihin heidät viedään?

Päätöksessä on ilmoitettu kohdemaat vain alkuvaiheen 66 000 siirrettävälle hakijalle. Suomeen tulee tässä vaiheessa 982 turvapaikanhakijaa Kreikasta ja 304 Italiasta. Saksa ottaa eniten, yhteensä 17 036 hakijaa.

3. Joutuvatko myös päätöstä vastustaneet maat ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita?

Joutuvat. Ensi vaiheessa Unkariin on tulossa 1 294, Tshekkiin 1 591, Slovakiaan 802 ja Romaniaan 2 475 turvapaikanhakijaa. Kaikki näistä maista äänestivät esitystä vastaan.

Jäsenmaa voi kieltäytyä ottamasta vastaan tietyn henkilön, jos hänet katsotaan uhkaksi kansalliselle turvallisuudelle. Jäsenmaa voi myös yrittää vedota poikkeuksellisiin olosuhteisiin, jotka voivat oikeuttaa lykkäämään hakijoiden vastaanottoa.

4. Miten siirrettävälle kerrotaan, että hänet aiotaan siirtää?

Hänelle annetaan kirjallinen päätös asiasta kielellä, jota turvapaikanhakija itse ymmärtää. Päätöksessä kerrotaan, mihin maahan hänet lähetetään. Saman perheen jäseniä ei saa lähettää eri maihin.

5. Miten varmistetaan, että siirretty turvapaikanhakija pysyy maassa, johon hänet on siirretty?

Päätöksessä sanotaan, että uudelleensijoitetun turvapaikanhakijan on palattava välittömästi siihen maahan, johon hänet on sijoitettu. Sijoitusmaan on puolestaan otettava hänet vastaan välittömästi.

Päätöksen mukaan jäsenmaiden on pyrittävä estämään siirrettyjen turvapaikanhakijoiden liikkuminen esimerkiksi rajoittamalla pääsyä sosiaalietuuksien piiriin tai asettamalla heille ilmoittautumisvelvoitteen. Muut maat voisivat myös asettaa siirretyille hakijoille maahantulokieltoja.