Kaivosteollisuus putsaa Talvivaaran tahrat – tiesitkö nämä faktat

Kaivosteollisuus yrittää kiillottaa kilpeään Talvivaaran ympäristö- ja taloussotkujen jäljiltä. Nyt on julkaistu ensimmäinen laaja, Suomessa toimivien kaivosten ja malminetsijöiden yhteiskuntavastuuraportti.

talous
Kemin kaivoksessa porataan
Risto Koskinen / Yle

Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuun raportista (siirryt toiseen palveluun) löytyy runsaasti tietoja kaivostoiminnan vaikutuksista lähialueisiin, kaivosten ympäristöpäästöistä ja niiden mittaamisesta, yhtiöiden maksamista yhteisöveroista, työturvallisuudesta ja yhteistyöstä sidosryhmien kanssa.

140-sivuisen raportin tiedot on kerätty 19 yhtiöltä. Joukossa ovat mukana lähes kaikki alan tärkeimmät toimijat.

Kestävän kaivostoiminnan verkostoon kuuluvat teollisuuden lisäksi muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto, Paliskuntain yhdistys ja Metallityöväen liitto. Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteerinä on aloittanut Suomen luonnonsuojeluliiton entinen toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen.

Myöhemmin syksyllä valmistuu uusi vastuullisuusjärjestelmä, jonka tavoitteena on kehittää kaivosalan vastuullisuutta kaikilla sen toimintalohkoilla.

1. Kaivosbisneksen liikevaihto on 1,5 miljardia euroa.

Kaivostoiminta ja mailminetsintä kasvoivat selvästi 2000-luvulla. Teollisuus- ja mineraalikaivosten liikevaihto oli pari vuotta sitten 1,5 miljardin euron tuntumassa. Vielä vuonna 2009 se oli puolet pienempi. Nyt ala on taas painunut laskusuhdanteeseen.

2. Viime vuonna Suomessa toimi 40 kaivosta.

Kaivosala on työllistänyt viime vuosina 4 500-5 000 ihmistä. Tämä pitää sisällään kaikki kaivokset, urakoitsijat ja mailminetsinnän palveluineen. Viime vuonna toiminnassa oli 40 kaivosta. Käynnissä on 8 merkittävää kaivosprojektia. Yhden työpaikan kaivoksessa lasketaan tuovan 2,5-3,5 muuta työpaikkaa.

3. Kaivosten osuus 1,2 prosenttia teollisuuden energiankäytöstä.

Koko kaivosteollisuuden energiankäyttö on 2,1 TWh eli 1,2 prosenttia Suomen teollisuuden kokonaisenergiankäytöstä. Vertailun vuoksi energiankulutus Suomen metallien jalostusteollisuudessa vuonna 2013 oli 20,4 TWh sekä paperi- ja kartonkiteollisuudessa 77,2 TWh. Teollisuuden vedenotosta kaivosten osuus on alle prosentti.

4. Kaivosten sivutuotteena jätteiden ohella kulttuuria

Nordkalkin Paraisten avolouhoksen maisemia ovat ihailleet sellaiset musiikkitaivaan tähdet kuten Tom Jones ja Roxette. Jälkimmäinen konsertoi louhoksessa 2011, jolloin pidettiin viimeisin Rowlit-festivaali Paraisilla. Kalkkikiivilouhos on ollut näyttämönä kymmenkunta kertaa. Myös Nordkalkin Sipoon Kalkkirannassa järjestetään jazz-tapahtumia.