Konttilan tila Puijolla suojellaan

Kuopion Puijolla olevat Konttilan tilan keskeisimmät rakennukset suojellaan. Ely-keskus perustelee suojelua sillä, että tilakokonaisuus muodostaa ainutlaatuisen perinnemaiseman.

Puijo
Puijolla sijaitseva Konttilan perinnetila ilmasta kuvattuna
Yle / Pertti Huotari

Pohjois-Savon ely-keskus on päättänyt suojella Puijon Konttilan päärakennuksen, aitan, navetan ja pihapiirin rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla. Suojelua esitti Pohjois-Savon perinnepoliittinen yhdistys. Päätös on lähetetty ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Suojelu koskee asuinrakennuksen ulkoasua ja sisätiloja, navetan ja aitan ulkoasua sekä pihapiiriä. Suojelu ei koske Konttilan pihapiirin ulkopuolisia rakennuksia tai maisema- ja peltoalueita.

Ely-keskus toteaa päätöksessään, että Konttilan tila on maakunnallisesti ja sijainniltaan harvinainen torpparikulttuurin muovaama maisemakokonaisuus. Sen peltoaukeat ovat peräisin kaskiviljelyn ajalta.

Konttilan asuinrakennuksen vanhimmat osat ovat hirsiseiniä, jotka ovat iänmäärityksen mukaan vuodelta 1775. Ely-keskuksen suojelupäätös on tehty siten, että Konttila voi toimia jatkossakin elävänä Puijon matkailuun ja liikuntaan liittyvänä paikkana.

Tilan omistaa Kuopion kaupunki. Kaupunginhallitus on todennut näkemyksenään, että Konttilan suojeleminen ei olisi ollut tarpeellista rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla. Kaupungille olisi riittänyt yleiskaavan tasoinen suojelumerkintä, joka olisi antanut mahdollisuuden tehdä rakennuksiin muutoksia.

Konttilassa toimii Puijon luonto- ja opastuskeskus. Sen kahvio toimii Konttilan asuinrakennuksessa. Aittarakennuksessa on Puijon alueesta ja luonnosta kertova näyttely. Vuokralla oleva yrittäjä on pitänyt suojelua hyvänä asiana liiketoiminnan ja tilan jatkamisen kannalta.