Visionäärit pohtivat: Minkälainen on tulevaisuuden päiväkoti?

Millainen olisi täydellinen päiväkoti, jos alan visionäärit saisivat päättää? Yle listasi tulevaisuuden päiväkodin uhat ja mahdollisuudet.

Kotimaa
Grafiikka päiväkodin trendeistä.
Yle Uutisgrafiikka

Päiväkotien tulevaisuudesta keskustellaan kiivaasti varhaiskasvatuslain ja hoito-oikeuden rajaamisen näkökulmasta.

Mihin nyt kaavaillut muutokset saattavat johtaa? Millaisia muita muutoksia päiväkotien arjessa tullaan näkemään?

1. Teknologiasta luonteva osa opetusta

Tulevaisuuden visioissa teknologia tulee, karrikoidusti, korvaamaan tarhoissa sakset ja kynät.

Osa päiväkodeista käyttää jo sulavasti tietotekniikkaa osana opetusta: päiväkoteihin asennetaan muun muassa monikosketusnäyttöjä, eli sähköisiä liitutauluja.

Päiväkodit eivät kuitenkaan ole vielä täysin valmiita astumaan digiaikaan, sillä henkilökunnalta puuttuu alan koulutus eikä kaikissa päiväkodeissa ole vielä välineistöä.

Suhtautuminen teknisiin vempaimiin jakaa asiantuntijoiden mielipiteitä.

– Pienet lapset eivät vielä tarvitse iPadeja. Toivottavasti muutos tapahtuisi hallitusti ja ymmärtäen, ettei tekniikka vielä kuulu kaikkein pienimmille, sanoo yliopistonlehtori, FT, Eira Suhonen Helsingin yliopistosta.

2. Positiivisella pedagogiikalla lapsen vahvuudet esiin

Elokuun alussa voimaan astunut varhaiskasvatuslaki korvasi aiemman lain lapsen päivähoidosta. Toimintakulttuuri pitäisi siis muuttaa päivähoidosta varhaiskasvatukseksi ja oppimisen edellytyksiä täytyisi tukea monin eri tavoin.

Pätevästä henkilökunnasta on kuitenkin pulaa. Päiväkoteihin on vaikea saada lastentarhanopettajia jo nyt.

Positiivinen pedagogiikka on nykyaikaa ja tulevaisuutta. Metodi tähtää lasten vahvuuksien löytämiseen ja tukemiseen.

– Ei saisi keskittyä vain lapsen vajeisiin. Leikkiä, tarinallistamista ja pelillistämistä on hyödynnettävä pedagogiikassa lapsen vahvuuksien tukemiseen, sanoo varhaiskasvatuksen kehittämisasiantuntija Ilkka Tahvanainen Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metrosta.

Lapset leikkivät päiväkodin pihalla.
Vihreiden Emma Karin mukaan Helsingin budjetti riittää siihen, että päiväkotien ryhmäkokoja ei tarvitse kasvattaa.Yle

3. Lähiympäristö haltuun – Satutunnille kirjastoon! Retkelle metsään!

Tulevaisuudessa päiväkoteja rakennetaan yhä useammin osaksi suurempaa kampusaluetta, missä tarhan lisäksi saattaa sijaita myös koulu, kirjasto ja nuorisotilat. Tämä mahdollistaa yhteistyön muiden toimijoiden kanssa.

Tällainen päiväkoti on elokuussa avattu Espoon Opinmäkeen. Lapset hipsivät satutunnille kirjastoon sisäkautta.

Myös ulkoiluun ja liikuntaan täytyy satsata aiempaa enemmän.

– Otetaan koko lähiympäristö tehokkaasti käyttöön. Tehdään esimerkiksi retkiä lähimetsään, Ilkka Tahvanainen sanoo.

4. Huomenna eri kaverit? Vuorohoito huomioitava opetuksessa ja tiloissa

Kauppojen aukioloaikojen vapautuminen tulee todennäköisesti lisäämään lasten vuorohoidon tarvetta.

Trendi nähdään lapsen kannalta ongelmallisena.

– Lapselle on tärkeätä tuntea kuuluvansa ryhmään. Subjektiivisen hoito-oikeuden rajaaminen ja vuorohoidon lisääntyminen lisäisivät sirpaleisuutta sekä lapsen päivärytmiin, mutta myös kaverisuhteisiin, Eira Suhonen sanoo.

– Tämä on vasta tutkimuksen asteella, mutta tuntuma on, että jatkuvasti vaihtuvat kaverit vaikuttavat kielteisesti lapsen kehitykseen. Olisi tärkeää, että lapsen leikki voisi jatkua siitä mihin se edellisenä päivänä on jäänyt.

Päiväkotien tilat tulisi olla mahdollisimman hyvin muunneltavissa, jotta ne mukautuisivat lapsimäärien vaihteluhin. Myös subjektiivisen hoito-oikeuden rajaaminen lisäisi osapäivähoidossa olevien lasten määrää.

Lapset leikkivät päiväkodin pihalla.
Yle

5. Lapsi toteuttaa itseään aktiivisesti tarhassa – harrastuksia ei tarvita

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n visioissa pedagoginen varhaiskasvatus on aktiivista toimintaa.

– Tällöin ilta voitaisiin pyhittää perheen yhteiselle ajalle, kehittämispäällikkö Nina Lahtinen sanoo.

– Lapsi saisi päiväkodissa lastentarhanopettajan antamana päivittäisen taidepläjäyksen, liikunnan ja musiikin. Jokaisessa päiväkodissa toiminta olisi niin monipuolista ja rikasta, että jokainen lapsi haluaisi tarhaan ja jokainen vanhempi haluaisi lapsensa sinne myös viedä.

6. Menisikö Sofia sittenkin yksityiseen päiväkotiin?

Yksityiset päiväkodit rynnivät todennäköisesti yhä vahvemmin kunnallisten palveluiden rinnalle.

OAJ:n Nina Lahtinen pitää trendiä huolestuttavana, jos näin tapahtuu sen vuoksi, että kunnallisissa päiväkodeissa laatu on heikompaa.

– Vaarana on eriarvoisuus, jos vain varakkaampien perheiden lapset saavat laadukasta lastentarhanopettajien johdolla tapahtuvaa varhaiskasvatusta.