1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Arrakoski, Padasjoki

KHO: Kalatie turvaa kalojen vaelluksen Arrakoskessa

Arakosken pienvoimalasta syntynyt kiista on ratkennut. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan säännöstelypato on tuhonnut merkittävän poikastuotantoalueen ja kalatie tarvitaan kalojen vaelluksen turvaamiseksi.

Kuva: Vihtori Koskinen / Yle

Padasjoella Arrakosken pienvoimalan on rakennettava kalatie säännöstelypadon ohi ja juoksutettava siihen jatkuvasti vettä. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut pienvoimalan lisärakentamisesta syntyneen riidan. 

KHO:n mukaan veden ohjaaminen Arrakosken luonnollisen uoman ohi on tuhonnut merkittävän taimenen poikastuotantoalueen. Oikeus katsoo, että säännöstelypato estää kalojen ja muiden vesieliöiden kulun Arrakosken yläpuolisille virta-alueille.

Suurimmat vaikutukset kohdistuvat järvitaimen vaellukseen sekä kutualueisiin.

Kalatiellä turvataan taimenen lisääntyminen ja kalojen vaellus Päijänteen ja sen yläpuolisen vesistön välillä, arvioi KHO ratkaisussaan voimalan rakentamisesta ja lupaehdoista tehtyihin valituksiin.

KHO: Säännöstelypato on tuhonnut taimenen poikastuotantoalueen

KHO hylkäsi valitukset Arrakosken pienvoimalan rakentamisesta ja lupaehdoista.

Muun muassa Jokioisten osakaskunnan sekä Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueen vaatimukset lupaehtoja suuremmasta veden juoksutuksesta luonnonuomaan jätettiin tutkimatta.   

Kalatiellä turvataan taimenen lisääntyminen ja kalojen vaellus Päijänteen ja sen yläpuolisen vesistön välillä, arvioi KHO ratkaisussaan voimalan rakentamisesta ja lupaehdoista tehtyihin valituksiin.

Kyläläiset ovat pelänneet suunnitelmien johtavan vedenkorkeuksien liiallisen vaihteluun. Pienvoimalan omistaja puolestaan vaati KHO:ssa muun muassa kalatien rakentamisvelvoitteen poistamista.