Koulujen kesälomien myöhentämistä halutaan pilotoida Joensuussa

Koulujen kesäloman siirtämistä halutaan kokeilla Joensuussa. Kaupungin järjestämän nettikyselyn mukaan kiinnostusta kesäloman myöhentämiselle on runsaasti. Suurin osa vastaajista toivoisi, että koulut alkaisi kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin.

kesäloma
Kuoringan uimaranta.
Laura Kaipainen / Yle

Joensuu ryhtyy selvittämään mahdollisuutta kokeilla koulujen kesäloman siirtoa. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt ryhtyä selvittämään pilotoinnin mahdollisuutta, koska kaupungin tekemän kyselyn perusteella kesäloman myöhentämiselle on kiinnostusta.

Kaikki lautakunnan jäsenet eivät kuitenkaan olleet selvitystyön puolella. Keskustelun kuluessa tehtiin esitys, että pilotoinnin mahdollisuutta ei selvitetä. Esitystä kannatti kaksi lautakunnan jäsentä. Äänestyksen jälkeen kokeilun mahdollisuutta päätettiin ryhtyä selvittämään.

Kaupunki ei voi itsenäisesti kuitenkaan päättää kesäloman alkamisajankohdasta, koska siitä on säädetty lailla. Kesäloman päättymistä ei ole säännelty. Koulupäiviä pitää olla 190.

Joensuun koulujen loma-aikakyselyyn tuli parissa viikossa liki 2 500 vastausta. 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kesälomien pitäsi alkaa nykyistä myöhemmin. Eniten kannatusta sai loma-ajan siirto kahdella viikolla. Kesäloman pituuteen oltiin pääosin tyytyväisiä.

Suurin osa vastaajista oli oppilaiden vanhempia. Nettikyselyy osallistui myös noin 500 koululaista ja opiskelijaa sekä 250 koulujen työntekijää