Lautakunta: Meltaus saa uuden koulurakennuksen

Rovaniemen Meltaukseen rakennetaan uusi koulurakennus, joka tulee laajemminkin kyläläisten käyttöön.

Meltaus, Rovaniemi
Pitkä metrimitta liitutaululla
Marjukka Talvitie / Yle

Koulutuslautakunta päätti torstaina, että nykyinen, liian suuri ja huonokuntoinen koulurakennus puretaan ja samalle tontille rakennetaan tarpeita vastaava rakennus.

Nykyinen koulu on rakennettu liki 50 vuotta sitten 400 oppilaan käyttöön. Koulussa on nyt reilut 20 koululaista ja esikoululaista. Määrä on oppilasennusteen mukaan pienessä nousussa.

Koulurakennus on huonossa kunnossa. Rakennusta on korjattu useaan kertaan ja esimerkiksi liikuntasali on sisäilmaongelmien vuoksi suljettu pois käytöstä.

Useampi maksaja

Uuden Meltauksen koulun käyttökustannusten arvioidaan olevan nykyistä pienemmät.

Uudessa koulussa otetaan huomioon muutkin käyttäjäryhmät, kuten kouluterveydenhuolto, neuvola, kansalaisopisto ja kotihoito. Näiden käyttäjien odotetaan myös osallistuvan käyttökustannuksiin.

Lautakunnan päätöksen jälkeen seuraava askel on hankesuunnittelun aloittaminen.