PAM palkka-alesta – "Minkä työnantaja palkkakustannuksissa säästää, sen veronmaksaja maksaa"

Hallituksen suunnittelemat leikkaukset sunnuntai- ja ylityökorvauksiin uhkaavat sysätä yhä useampia pienituloisia lapsiperheitä toimeentulotuen piiriin. Kunnissa pelätäänkin, että toimeentulotukikulut kasvavat entisestään. Palvelualojen ammattiliitto PAMin mukaan työnantajien säästöt palkkakustannuksissa koituvat veronmaksajien taakaksi.

talous
Toimeentulotuki
Espoolaisäiti Katja Rosenqvist on huolissaan hallituksen ajamien leikkausten vaikutuksista perheensä talouteen.Yle

Espoossa asuvan Rosenqvistin perheen taloustilanne vaihtelee vanhempien työtilanteen mukaan. Katja Rosenqvist tekee kirjanpitotöitä osa-aikaisesti, ja hänen miehensä ajaa rekkaa – aina kun töitä on tarjolla. Suuri osa perheen tuloista kertyy palkanlisistä, jotka uhkaavat pienentyä sadoilla euroilla kuukaudessa, jos hallituksen leikkaussuunnitelmat toteutuvat.

– Nimenomaan ylityö- ja sunnuntailisät tulevat leikkaamaan meidän budjetista tosi paljon. Mieheni työskentelee usein viikonloppuisin, ja hän tekee myös ylitöitä, kertoo Katja Rosenqvist.

"Palkkojen pienennyksiä tullaan jossain määrin subventoimaan tukien kautta"

Rosenqvistien nelilapsinen perhe on jo pitkään roikkunut toimeentulotuen rajalla. Kun palkoista, asumistuesta, lapsilisistä ja elatusmaksuista koostuvat nettotulot alittavat 3 500 euroa kuukaudessa, perhe tippuu toimeentulotuen piiriin.

Jos mieheni saa tehdä reilusti töitä, me pärjäämme omillamme, mutta jos työt vähenevät, me olemme toimeentulotuen piirissä hyvin nopeasti

Katja Rosenqvist

Toimeentulotuen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tuen saamiseen ja sen määrään vaikuttavat kunkin perheen erityistarpeet, jotka saattavat vaihdella elämäntilanteesta riippuen.

THL:n mukaan Suomessa on kaikkiaan lähes kymmenen tuhatta kotitaloutta, jotka saavat ansiotulojen lisäksi toimeentulotukea.

Ammattiliitto PAMin yhteiskuntapoliittisen yksikön päällikkö Antti Veirto pelkää, että tulevaisuudessa näin käy yhä useammille, ja kunnat joutuvat maksamaan aiempaa enemmän tukia.

– Se on nurinkurista toimintaa, että sen minkä työnantaja palkkakustannuksissa säästää, niin sen sitten veronmaksaja maksaa. Tämä on hieman ongelmallinen ratkaisu kokonaisuuden kannalta, että näitä palkkojen pienennyksiä tullaan jossain määrin subventoimaan tukien kautta, Veirto sanoo.

Yhä useampi lapsiperhe on toimeentulotuen piirissä

Toimeentulotukea saavissa perheissä asuvien lasten osuus on jo entuudestaan kasvanut useita vuosia lähes kaikissa Suomen suurissa kaupungeissa.

Toimeentulotuen kuusikkoraportin mukaan Suomen kuuden suurimman kaupungin lapsista lähes 14 prosenttia asui toimeentulotukea saavissa perheissä vuonna 2014.

Tampereella lähes 18 prosenttia alle 18-vuotiaista lapsista asui toimeentulotukiperheessä. Helsingissä heidän määränsä oli toiseksi korkein eli lähes 17 prosenttia.

Kunnat pelkäävät tukikulujen kasvavan

Kunnissa odotetaan jännittyneissä tunnelmissa, miten hallituksen toimet vaikuttavat lapsiperheiden tilanteeseen.

– Täytyy odottaa, mitkä ne lopulliset hallituksen päätökset ovat, ja keihin ne loppujen lopuksi kohdistuvat ja missä määrin. Mutta todennäköisesti toimeentulotukikustannukset jossain määrin kuitenkin lisääntyvät, sanoo Helsingin nuorten ja aikuissosiaalityön johtaja Maarit Sulavuori.

Näin saattaa käydä ainakin espoolaiselle Rosenqvistin perheelle.

– Jos mieheni saa tehdä reilusti töitä, me pärjäämme omillamme, mutta jos työt vähenevät, me olemme toimeentulotuen piirissä hyvin nopeasti, sanoo Katja Rosenqvist.