Käräjäoikeus jalkautuu Talvivaaran kaivosalueelle – keskustelua herättänyt kipsisakka-allas myös kohteena

Talvivaara Sotkamo Oy:n ympäristörikosasian käsittely jatkuu katselmuksella, jota ovat pyytäneet jutun neljä syytettynä olevaa henkilöä. Heidän mukaansa paikan päällä voi havaita muun muassa tapahtumapaikkojen etäisyyksiä ja mittasuhteita.

Kotimaa
Kaksi ihmistä katsoo suojapadon rakentamista.
Paula Hiljanen / Yle

Suomen oloissa harvinainen ympäristörikosoikeudenkäynti jatkuu tiistaina katselmuksella Talvivaaran kaivosalueella. Katselmusta ovat Kainuun käräjäoikeudelta pyytäneet kaikki neljä törkeästä ympäristörikoksesta syytteessä olevaa vastaajaa, jotka syyttäjien mukaan olivat Talvivaara Sotkamo Oy:n johtohenkilöitä.

Syytetyt sanovat, että katselmuksessa voidaan havainnoida muun muassa kaivosaluetta sekä ymmärtää tapahtumapaikkojen väliset etäisyydet ja kipsisakka-altaan mittasuhteet.

Kainuun käräjäoikeus päätti syyskuun puolivälissä rajoittaa katselmukseen osallistuvien määrän 20 henkilöön. Tuomioistuimen edustajien, syyttäjien, vastaajien ja heidän avustajiensa lisäksi katselmukseen voi osallistua kaksi asianomistajien edustajaa sekä kuusi median edustajaa.

Kohteena kipsisakka-allas

Kipsisakka-allasta on käsitelty laajasti elokuussa alkaneessa oikeudenkäynnissä. Esimerkiksi entinen toimitusjohtaja Harri Natunen kertoi vuoden 2012 marraskuussa tapahtuneesta altaan vuodosta. Hänen mukaansa tuolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jäi altaan korottaminen, joka oli ympäristöluvan mukainen. Natusen toimitusjohtajuus päättyi kipsisakkavuodon jälkeen.

Katselmuksessa käydään kipsisakka-altaan lisäksi avolouhoksella, Kortelammen jälkikäsittelyalueella ja turvapadolla sekä Ylä-Lumijärvellä.

Syyttäjät: kipsisakka-altaalla laiminlyöntejä

Ympäristörikosoikeudenkäynnissä syytteitä ajaa kaksi syyttäjää. Syytteet koskevat Talvivaaran kaivoksen suunnittelu- ja tutkimusvaiheeseen sekä ympäristö- ja vesitalousluvan hakuun liittyviä toiminnanharjoittajan laiminlyöntejä, eri jätejakeiden käsittelyyn ja sijoittamiseen sekä kipsisakka-altaan rakentamiseen ja käyttöön liittyviä laiminlyöntejä sekä Talvivaaran kaivoksen hallitusti luontoon johtamia ja hallitsemattomasti luontoon päässeitä jätevesiä.

Syyttäjän mukaan nyt selvitystilassa oleva Talvivaara Sotkamo on tuomittava 850 000 euron yhteisösakkoon.

Tämän lisäksi syyttäjä vaatii, että neljä syytettyä on tuomittava menettämään valtiolle törkeästä ympäristön turmelemisesta yhteisvastuullisesti Talvivaara Sotkamon kanssa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä yhteensä 13,3 miljoonaa euroa.

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syytteet.