1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Skandaaliautojen päästöt heikentävät kaupunkien ilmanlaatua, mutta kuinka paljon?

Volkswagen-konsernin päästöskandaaliin liittyvät dieselautot huonontavat kaupunkien ilmanlaatua. Asiantuntijoiden mukaan ongelma-autojen vaikutusta on toistaiseksi vaikea arvioida, koska autojen määrästä ei ole tarkkaa tietoa.

Kotimaan uutiset
Katolla olevan Volkswagenin logon takana näkyy tumma pilvimatto.
Julian Stratenschult / EPA

Volkswagen-konsernin manipuloitujen dieselautojen päästöt heikentävät kaupunkien ilmanlaatua luvattua enemmän. Helsingin seudun ympäristöpalvelujen ilmansuojeluyksikön päällikkö pitää päästöjen manipulointia huolestuttavana.

VW-konserni on peitellyt autoihin asennetulla päästöjen manipulointiohjelmistolla haitallisia lähipäästöja eli typen oksidi- ja pienhiukkaspäästöjä. Niillä on terveys- ja ympäristövaikutuksia.

Päästöskandaaliin perehtyneen Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtavan tutkijan Juhani Laurikon mukaan Yhdysvalloissa skandaaliautojen aiheuttamat todelliset typen oksidien päästöt ovat olleet mallista riippuen pahimmillaan jopa 40-kertaisia tyyppihyväksymiskokeisiin verrattuna.

– Tämä riippuu autosta ja siinä käytetystä tekniikasta. Kaikki eivät ole olleet samanlaisia. Osassa autoista päästöt olivat noin viisinkertaisia, Laurikko sanoo.

Typpioksidi ja erityisesti typpidioksidi vaikuttavat paikallisesti hengitysilmanlaatuun. Ne aiheuttavat ärsytystä hengityselimistössä. Pitkäaikaisessa altistuksessa typen oksidit voivat lisätä erilaisia hengityselimistön tulehduksia, Laurikko kuvailee.

Helsingin ilmanlaadussa parantamisen varaa

EU:n määrittelemä sallittu ilman typen oksidien vuosiraja-arvo ylittyy esimerkiksi Helsingissä. Helsingin seudun ympäristöpalvelujen eli HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Tarja Koskentalo kertoo, että laskelmien mukaan raja-arvo piti saavuttaa suunnilleen tähän vuoteen mennessä.

– Pitoisuudet eivät ole laskeneet niin kuin on etukäteen arvioitu. Yksi selittävä tekijä saattaisi olla se, että liikenteessä on näitä ajoneuvoja, joissa päästöt ovat huomattavasti ajateltua korkeammat, Koskentalo sanoo.

Ongelma koskee erityisesti Helsingin keskustan vilkkaasti liikennöityjä niin sanottuja katukuiluja, joissa päästöjen laimeneminen on heikentynyt. Koskentalon mukaan HSY seuraa päästöskandaalin kehittymistä ja vaikutuksia.

– Onhan tämä aika huolestuttavaa, että näitä määräyksiä ei noudateta, vaan tehdään tällaisia ohituksia.

Manipuloitujen autojen poistumisesta ei suurta helpotusta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ilmoitti aiemmin tiistaina, että se ei pysty kertomaan tarkkoja lukuja siitä, kuinka monessa autossa Suomessa on manipulointiepäilyksien alla oleva VW-konsernin dieselmoottori. Trafi arvioi, että kyseinen moottori löytyy joistakin kymmenistä tuhansista autoista. Myöhemmin tiistaina Volkswagen kertoi, että Suomessa on liikenteessä 26 215 Volkswagen-henkilöautoa, jotka on varustettu tyypin EA 189 -dieselmoottorilla.

Helsingissä on päivittäin liikenteessä noin 250 000 autoa ja ympäröivissä kunnissa toinen mokoma. Muutama kymmenentuhatta manipuloitua autoa ei olisi ratkaisevan suuri määrä kokonaispäästöissä, arvioi Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Pia Anttila.

Anttilan mukaan on mahdollista, että jos päästöskandaalin myötä liikenteestä poistuu nopeasti suuripäästöisiä autoja, niin ilmanlaatu paranee sen seurauksena.

– Se helpottaa varsinkin pääkaupunkiseudulla tilannetta, kun typen oksidien pitoisuudet ovat täällä kiusallisen korkeat tietyillä katuosuuksilla. Mutta näyttää siltä, että nämä manipuloitujen autojen lukumäärät ovat niin pieniä, ettei tästä tule suurta apua, Anttila sanoo.

Ilman pienhiukkaspitoisuudelle puolestaan suoran pakokaasupäästön merkitys on hyvin pieni. Lisäksi suuri osa pääkaupunkiseudun pienhiukkasista tulee kaukokulkeutumana, Anttila kertoo.

– Eli parhaassakaan tapauksessa suuripäästöisten autojen poistuminen liikenteestä ei tuo suurta apua pienhiukkasongelmaan.

Lue seuraavaksi