Kaksitoista kilometriä kahdessa tunnissa – käräjäoikeus tutustui Talvivaaran kaivosalueeseen

Kainuun käräjäoikeus perehtyi tiistaina Sotkamossa Talvivaaran kaivosalueeseen. Kahden tunnin tutustumisen aikana käyntikohteena oli muun muassa kipsisakka-allas, jossa tapahtui useita vuotoja. Ympäristörikosoikeudenkäynti jatkuu vielä loppulausunnoilla.

Kotimaa
Ihmisiä kävelee Ylä-Lumijärven rantaan.
Tiina-Leena Kurki / Yle

Suomen oloissa ainutlaatuisessa ympäristörikosoikeudenkäynnissä järjestettiin tiistaina katselmus Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivosalueelle Sotkamon Tuhkakylässä. Alueella toimii nykyisin valtio-omisteinen Terrafame.

Katselmusta olivat pyytäneet neljä kaivoksen johdossa toiminutta henkilöä, joita syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta. Katselmuksessa paikalla olivat entinen kaivoksen johtaja ja osastopäällikkö. Syytteessä ovat myös yhtiön entinen toimitusjohtaja Harri Natunen ja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Perä. Kaikki ovat kiistäneet syytteet.

Tässä on kyse monimutkaisesta ja myös hyvin laaja-alaisesta teollisesta laitoksesta.

Markus Kokko

Kainuun käräjäoikeus oli rajannut katselmukseen osallistuvien määrän 20:een. Kaivosaluevierailuun kuuluvan pakollisen turvallisuusinfon jälkeen osallistujat jaettiin kolmeen minibussiin.

Aurinkoisessa syyssäässä autojen matkamittareihin kertyi 12 kilometriä noin kaksi tuntia kestäneen katselmuksen aikana.

Kuusilammelta kipsisakka-altaille

Katselmuksen ensimmäisenä etappina oli Kuusilammen avolouhos, joka on niin sanottu primäärilouhos. Toimitusjohtaja Pekka Perää syytetään myös ympäristön turmelemisesta. Syyte koskee väkevän metallipitoisen liuoksen eli raffinaatin pumppaamista Kuusilammen avolouhokseen.

Kaivosalueen näköalatasanteelta, Kotkanpesältä avautuu näkymä bioliuotuskasoille, joiden taustalla häämöttää Kortelammen allas, joka oli seuraava pysähtymispaikka.

Kaivosalueen kipsisakka-altailla on tapahtunut kaikkiaan neljä vuotoa, huhtikuussa 2013, marraskuussa 2012 sekä vuosina 2010 ja 2008. Kipsisakka-altaasta syntyikin keskustelua lähes kaikilla katselmuskohteilla.

Kortelampi on kaivosalueella olevien vesien eteläinen jälkikäsittelyalue. Kipsisakka-altaan pahimman vuodon jälkeen Kortelammelle ryhdyttiin rakentamaan patoa, joka ei kuitenkaan ennättänyt valmistua.

Katselmus suuntautui myös Ylä-Lumijärvelle, jonka alueelle levitettiin kipsisakka-altaan vuodon jälkeen kalkkia helikopterilla. Katselmus päättyi kipsisakka-altaalle.

Kaikin puolin hyödyllinen katselmus

Vastaajat pyysivät, että katselmukseen varattaisiin kaksi tai kolme päivää. Asianajaja Markus Kokon mukaan pääviesti välittyi kuitenkin parissa tunnissa, koska oikeudessa on kuultu todistelua kaksi kuukautta.

– Katselmusta pyydettiin nimenomaan sen takia, että tässä on kyse monimutkaisesta ja myös hyvin laaja-alaisesta teollisesta laitoksesta ja toiminnasta. Oikeudenkäynnin kohteina olevia asioita ei voi havainnoida suoraan oikeudenkäynnin asiakirjoista eikä myöskään kuulemalla henkilötodistelua, Markku Kokko sanoo.

Erimielisyys on tässä kohdin todella laaja.

Kimmo Vakkala

Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala kertoo, että syyttäjät olivat alueella poliisien kanssa jutun esitutkintavaiheessa. Hänen mukaansa katselmus oli kuitenkin hyödyllinen, sillä rikosjuttu on laaja ja monimutkainen, mutta myös merkittävä. Vielä on myös kiistanalaisia kohtia.

– Esimerkiksi tämä huolimattomuusarviointi. Käräjäoikeus ottaa siihen kantaa. Syytteessähän väitetään, että vastaajat ovat syyllistyneet törkeään huolimattomuuteen. Puolustus taas lähtee siitä, että on tehty hyvin paljon ja pyritty toimimaan oikein. Erimielisyys on tässä kohdin todella laaja, Kimmo Vakkala kertoo.

Ympäristörikosoikeudenkäynti alkoi Kainuun käräjäoikeudessa elokuun alussa. Keskiviikkona kuullaan syyttäjien ja asianomistajien loppulausunnot, torstaina vastaajien.

Korjaus 30.9. klo 7.20: Muutettu vuosiluku. Huhtikuussa tapahtunut kipsisakka-altaiden vuoto on tapahtunut vuonna 2013, ei 2012.