Maitotilojen kannattavuus on jo mennyt – nyt myös maksuvalmius on uhattuna

MTK:n maitoasiamiehen mukaan suomalaisen maidontuotannon kannattavuuskriisiin on monta päällekkäistä ja yhtäaikaista syytä. Erityisesti vastikään investoineita tiloja uhkaa jopa konkurssi.

Kotimaa
Roiskahduksia maitolasissa.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Tänä vuonna maitotilojen kannattavuus on menetetty ja nyt kamppaillaan maksuvalmiuden säilyttämisestä, sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n maitoasiamies Ilkka Pohjamo. Taustalla on hänen mukaansa kolme syytä.

– Ensiksikin EU:n maitokriisi, joka johtuu kiintiöjärjestelmän päättymisestä maaliskuussa 2015. Tuottajat ympäri Eurooppaa lisäsivät maidontuotantoa jo etukäteen ja nyt kasvuvauhti on vain kiihtynyt. Maitoa on markkinoilla yksinkertaisesti liikaa kysyntään nähden.

Maitotuotteiden kysyntä ei ole kehittynyt odotetusti, koska maailmanlaajuinen taloustilanne on ollut vaikea.

– Se taas on johtanut siihen, että kysyntä esimerkiksi Aasiassa ei ole noussut kuten EU:n komissio on odottanut.

Toisena syynä on Pohjamon mukaan se, että Venäjä asetti elokuussa vastapakotteet EU:n Ukraina-pakotteiden takia, mikä aiheutti pahoja markkinointiongelmia.

– Ne iskivät Suomeen todella pahasti maitokriisin päälle. Ne vaikuttavat toki koko EU:n alueella, mutta ennen kaikkea Suomessa ja Baltian maissa. Korvaavia markkinoita maidosta tehdyille lisäarvotuotteille on ollut mahdoton löytää.

Kolmas syy on EU:n ohjelmakauden vaihtumisessa.

– Tukijärjestelmät muuttuivat – hehtaarituet pienenivät, ehdot kiristyivät ja ennen kaikkea maksatukset viivästyvät.

Pankkien jousto loppuu, konkursseja tulossa

MTK:n maitoasiamies Ilkka Pohjamon mukaan tilatasolla ongelmien yhteisvaikutus on erittäin paha.

– Olen viime talvesta lähtien ollut pitämässä esitelmiä, joissa rahoittajille on yritetty tarjota mahdollisimman realistinen kuva ja hakea ymmärrystä tähän tilanteeseen ja kertoa tukimuutoksista ja markkinatilanteesta.

Pahimmassa tilanteessa ovat ne tuottajat, jotka ovat vastikään tehneet investoinnin, eivätkä ole ehtineet saada tuotantoa kunnolla pyörimään ennen kuin matto vedettiin jalkojen alta.

Ilkka Pohjamo

– Tilat ovat käyneet neuvotteluja omien pankkiensa kanssa ja pankit ovat olleet aika ymmärtäväisiä. Jos on oltu riittävän ajoissa liikenteessä, lainanlyhennyksiä on yleensä voitu lykätä, mutta nyt vastapakotteista käynnistynyt suomalaisten maidontuottajien kriisi vaikeuttaa pitkittyessään tilannetta. Ei lainoja voi kovin pitkään lykätä.

Pohjamon mukaan konkursseilta ei todennäköisesti voida välttyä.

– Valitettavasti, mutta toivottavasti sellaiset tilanteet pystytään välttämään. Jos vanhoja säästöjä on ollut, niin ne on pian syöty. Tilat ovat joutuneet järjestelemään maksuvalmiuttaan monin keinoin, jotka voivat tulla pidemmällä ajalla kalliiksi.

Eniten vaikeuksia on vastikään investointeja tehneillä maitotiloilla.

– Pahimmassa tilanteessa ovat ne tuottajat, jotka ovat vastikään tehneet investoinnin, eivätkä ole ehtineet saada tuotantoa kunnolla pyörimään ennen kuin matto vedettiin jalkojen alta. Heillä on erittäin tukala tilanne, sanoo Pohjamo.