Vapaaehtoisten toiminnasta pakolaiskriisissä kirjoitetaan vielä sankaritarinoita

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset työntekijät pystyvät reagoimaan kriisitilanteessa nopeasti. Tämän mahdollistavat paikallisosastot, joihin tarvitaan koko ajan lisää vapaaehtoisia. Heitä tarvitaan lisää jo siksi, että työtaakkaa pystytään tasaamaan.

Kotimaa
spr, punainen risti, matkakeskus
Tornio-Haaparanta matkakeskuksessa on syyskuun aikana tarvittu SPR:n väkeä.Riikka Rautiainen / Yle

Turvapaikanhakijoiden avuksi ja tueksi tarvitaan kaikki mahdolliset vapaaehtoiset. Tämä antaa vapaaehtoisille mahdollisuuden olla hyödyksi, sanoo SPR:n monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Johanna Valkama. Hän uskoo, että tästä ajasta kirjoitetaan vielä sankaritarinoita aikakirjoihin.

– Vapaaehtoisia tarvitaan, kuten myös ystäviä. Ongelmana on se, että hätämajoitusyksiköissä tarjotaan lähinnä patja, katto päänpäälle ja ruokaa. Tulijoiden kielitaito on huono ja englantiakaan ei välttämättä osata. Myöhäisemmässä vaiheessa ystävyyttä tarvitaan, sillä tilanne tulee jatkumaan, uskoo Valkama.

Myös vapaaehtoiset tarvitsevat tukea

Vapaaehtoisia tarvitaan jatkuvasti lisää, sillä tekemisesti ei ole puutetta. Vapaaehtoiset tarvitsevat kuitenkin tuekseen toisia vapaaehtoisia. Vapaaehtoisista on muodostettu vertaistukiryhmiä, jotka voivat auttaa ja olla tukena siinä vaiheessa kun vapaaehtoiset väsyvät.

Vuorokausi on meille pitkä aika reagointiin ja sinä aikana tehdään hyvin paljon.

Johanna Valkama

– Meillä on tarpeeksi vapaaehtoisia siinä mielessä, että selviämme ja voimme vielä hengittää vapaasti, sanoo SPR:n monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Johanna Valkama.

– Vapaaehtoistoiminta on pitkäjännitteistä toimintaa. Kun sitä tekee 60 tuntia viikossa, niin se alkaa tuntua. Jonkun pitää olla varmistamassa, ettei loppuun palamista tule. Toisilla on enemmän aikaa kuin toisilla ja yksikin tunti kuukaudessa riittää, sillä saa paljon aikaan. Jokainen tekee omien kykyjen ja voimavarojen puitteissa, Valkama jatkaa.

Kielimuuri ylitetään eleillä ja hymyllä

Vaikka turvapaikanhakijoiden kielitaito on puutteellinen, niin aina heidän joukostaan löytyy myös englanninkielen taitoisia, jotka voivat toimia tulkkina.

– Hyvin paljon ymmärrämme toisiamme myös elekielellä, hymyllä ja hyvällä tahdolla, kertoo Oulussa toimiva SPR:n monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Johanna Valkama.

Jonkun pitää olla varmistamassa, ettei loppuun palamista tule.

Johanna Valkama

SPR:n paikallisosastojen merkitys korostuu, kun puhutaan valmiuksista ottaa turvapaikanhakijoita vastaan. SPR:n organisaatiota on kehitetty reagoimaan mahdollisimman nopeasti, myös kansainvälisesti.

– Vuorokausi on meille pitkä aika reagointiin ja sinä aikana tehdään hyvin paljon. Punaisella Ristillä on valmiudet melkein mihin tahansa. Katastrofeissa ympäri maailmaa olemme yleensä ensimmäisenä paikalla, koska meillä on paikallisosastot, jotka pystyvät toimimaan nopeasti. Tietysti on myös muita vapaaehtoisjärjestöjä ja vapaaehtoisia, mikä on hyvä asia, tuumaa Valkama.