Vastaanottokeskusten lapset ja nuoret halutaan nopeasti koulunpenkille – mistä osaavat opettajat kaikille?

Turvapaikanhakijoita vastaanottavat kunnat joutuvat nopealla aikataululla avaamaan koulujensa ovet vastaanottokeskusten lapsille ja nuorille. Kunnat ovat ison haasteen edessä. Tänä vuonna maahan on tullut jo liki 3000 alaikäistä turvapaikanhakijaa.

turvapaikanhakijat
Nuoria poikia Kauhavan vastaanottokeskuksessa 25. syyskuuta 2015.
Kauhavan entisen lentosotakoulun tiloihin tuli uutta elämää, kun turvapaikanhakijat saapuivat syyskuun lopussa. Isto Janhunen / Yle

Kauhavalla vasta vajaan viikon ajan toiminut vastaanottokeskus täyttyy nopeasti turvapaikanhakijoista. Kauhavalle on sijoitettu lapsiperheitä, joten myös kouluikäisiä turvapaikanhakijoita on joukossa paljon. Viikon aikana Kauhavalle oli tullut jo puolen sataa kouluikäistä turvapaikanhakijaa ja koko ajan heitä tulee lisää.

– Heti kun tuli tieto, että paikkakunnalle perustetaan vastaanottokeskus ja että tänne toivotaan nimenomaan perheitä, ymmärsin että edessä on kovan luokan haaste, sanoo Kauhavan kaupungin sivistysjohtaja Markku Viitasaari.

Kunnissa paljon pohdittavaa

Perusopetuksen järjestäminen turvapaikanhakijoille on kunnan vastuulla ja Kauhavallakin suunnitellaan jo kuumeisesti, miten opetus voidaan järjestää. Sivistysjohtajan aikaa on kulunut viime päivinä paljon puhelimessa. Silti moni asia on vielä hämärän peitossa. Se on jo selvillä, että perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmiä joudutaan perustamaan useita. Myös uusia opettajia tarvitaan useita.

Markku Viitasaaren mukaan Kauhavalla opetus päästäänaloittamaan aikaisintaan marraskuussa.

Kauhavan kaupungin sivistysjohtaja Markku Viitasaari
Kauhavan kaupungin sivistysjohtaja Markku ViitasaariElina Kaakinen / Yle

– Kysymys on sen luokan asiasta, että normaalioloissa tällaista suunniteltaisiin ja valmisteltaisiin jopa vuosi tai kaksikin. Nyt turvapaikanhakijoiden opetus joudutaan käynnistämään muutaman viikon valmistelulla.

Opetushallituksessa tiedetään, että monet kunnat ovat nyt vaativan tehtävän edessä.

– Tässä tilanteessa koulutuksen järjestäminen on iso haaste kunnille, kun tulijoita on lyhyen ajan sisällä paljon. Kaikkien käytännön asioiden järjestäminen on haastavaa, toteaa opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallituksesta.

Erityisen paljon päänvaivaa koulutuksen järjestäminen aiheuttaa niillä paiikkakunnilla, jossa ei aikaisemmin ole järjestetty perusopetusta maahanmuuttajille. Nissilän mukaan on kuitenkin erittäin tärkeää, että turvapaikanhakijalapset pääsevät koulutuksen piiriin mahdoillisimman pian.

– Mitä pikemmin sen parempi. Tietysti oman aikansa vie välittömän terveydenhuollon järjestäminen ja esimerkiksi sen varmistaminen, että turvapaikanhakijoilla ei ole tarttuvia sairauksia. Se on muiden oppilaiden turvallisen oppimisympäristön takaamisen kannalta tärkeää, selvittää Leena Nissilä.

Valmistavaa opetusta tarvitaan

Niinsanottua perusopetukseen valmistavaa opetusta pidetään tarkoituksenmukaisimpana koulutusmuotona maahantulovaiheessa varsinkin silloin, kun kysymyksessä on lapsi tai nuori, jolla ei ole lainkaan suomen tai ruotsin kielen taitoa. Valmistavan opetuksen oppilaista kunnille maksetaan korotettua valtionosuutta.

– Kielitaidon lisäksi valmistavassa opetuksessa on isossa roolissa myös muiden oppiaineiden oppisisällöt. Koulutusjärjestelmissä voi olla aika isojakin eroja Suomen ja muiden maiden välillä eli voi olla, että eri oppiaineissa on opiskeltu hyvin eri tahdissa. Valmistavassa opetuksessa täydennetään sitten niihin liittyväää osaamista, sanoo Leena Nissilä.

Kauhavan yläkoululaiset päätettiin siirtää pois entisen Lentosotakoulun tiloista
Kauhavalla on koulutiloja aivan vastaanottokeskuksen naapurissa. Suurempi huoli onkin, mistä löytyvät opettajat.Pasi Takkunen/Yle

Kauhavalla johtavana ajatuksena on se, että turvapaikanhakijaoppilaat integroidaan muuhun opetukseen heti kun se on mahdollista. Tilakysymykset ovat vielä auki. Markku Viitasaaren mukaan yhdeltäkään koululta ei löydy niin paljon tilaa, että maahanmuuttajat voitaisiin sijoittaa samalle koululle vaan todennäköisesti heitä sijoitetaan useampiin kouluihin.

– Valmistava opetus käynnistyy todennäköisesti entisen lentokentän alueella, jossa myös vastaanottokeskus on, koska siellä on valmiina perusopetuksen käytössä olevia opetustiloja.

 "Äärimmäisen haastava koulutusmuoto"

Kauhavalla suurin huoli liittyy opettajien rekrytointiin. Mistä löytyy osaavia opettajia vaativaan tehtävään?

– Juuri nyt eletään sitä aikaa, että opettajien rekrytointi on muutenkin hankalaa, kun syyslukukausi alkaa olla puolivälissä. Ennestään tiedetään, että varsinkaan maaseudulle ei ole helppo löytää opettajia ja, kun heitä nyt tarvitaan eri puolille maata lukuisia, niin kaikilla vetovoimatekijöillä on merkityksensä, pohtii Markku Viitasaari.

Oppilailla voi olla myöskin psykososiaalisen tuen tarvetta, jos on oltu poikkeusoloissa jo pidempään joko sodan jaloissa tai  pakolaisleireillä.

Leena Nissilä

Kauhavalla toimii ennestään yksi maahanmuuttajien nivelluokka. Viitasaari heittääkin nyt haastetta myös kaupungin nykyisille virassa oleville opettajille.

– Jos vain jollakin on kiinnostusta vaativaan työhön, niin nyt kannattaa harkita sitä. Sijaisten löytäminen tavallisille opettajille on todennäköisesti kuitenkin helpompaa kuin maahanmuuttajaluokan opettajien löytäminen.

Leena Nissilä painottaa, että rekrytointiin kannattaa panostaa, koska kysymyksessä on "äärimmäisen haastava koulutusmuoto". Ryhmät ovat heterogeenisiä. Samassa ryhmässä voi olla useita eri kieliä äidinkielenään puhuvia oppilaita, joilla voi lisäksi olla hyvinkin erilainen koulutausta.

– Oppilailla voi olla myöskin psykososiaalisen tuen tarvetta, jos on oltu poikkeusoloissa jo pidempään joko sodan jaloissa tai pakolaisleireillä. Traumaattisten kokemusten lisäksi koulunkäyntitausta voi olla pitkältä ajalta repaleinen, selvittää Nissilä opetuksen haasteita.